Close

Pal. J. Matulaitis

dd

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC beatifikacijos metinių minėjimas Marijampolėje

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai Tikėjimo metais Viešpatie! Tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs! (Pal. J. Matulaitis) Tradicija, ir tik tradicija, gali išsaugoti esminius ir svarbiausius dalykus. Tokia katalikiško gyvenimo Lietuvoje tradicija jau tapo palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie šiais, Tikėjimo, metais yra skirti Jo paskelbimo palaimintuoju 26-osioms metinėms.

Read More

Jaunimo žygis į Lūginę

Katalikiško gyvenimo Lietuvoje tradicija jau tapo palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie šiais, Tikėjimo, metais jau yra 26-ieji. Iškilmių išvakarėse, šeštadienį, tikintis jaunimas nuo bazilikos išėjo į piligriminį žygį Lūginėn, tėvo Jurgio tėviškėn. Jaunuoliai tai pavadino savaitgalio iššūkiu, nes apie 80 žmonių išėjo ne šiaip sau žygin, bet į procesiją paskui kryžių, procesiją su giesmėmis […]

Read More

Iššūkis pasitikėti

Štai ir prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidų savaitė. Kaip ir kasmet ją pradedame melsdamiesi už jaunimą ir kartu su jaunimu. Jaunuoliai buvo kviečiami dalyvauti ne tik pačiuose atlaiduose. Jie turėjo galimybę priimti viso savaitgalio iššūkį. Iššūkį palikti savo patogią kasdienybę bei priimti nežinomybę.

Read More

Piligriminis žygis į Pivašiūnus

2012 m. rugpjūčio 17-20 d. Vilkaviškio vyskupijos piligriminis žygis pėsčiomis iš Marijampolės  į Pivašiūnus „Blogį, nugalėk gerumu“. Skirtas Pal. J. Matulaičio metams paminėti. Dalyvių amžius nuo 14 m. Dalyvio auka 20 lt. REGISTRACIJA BŪTINA IKI RUGPJŪČIO 6 D. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centre – Bendoriaus g. 3, Marijampolė. Tel. 8-343 92891, 8-676 68691; el. paštas jaunimo.c@vk.lcn.lt MARSRUTAS 2  PILIGRIMO […]

Read More

Pasiruošimo medžiaga Nr.6 dekanatų Jaunimo dienoms Vilkaviškio vyskupijoje

Įvadas. Besirengiant Marijampolėje iškilmingai švęsti Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo šventuoju jubiliejaus beliko laukti vos mėnuo. Per šį laiką žvelgėme į blogį, kuris mus supa, suvokėme Dievo kvietimą kovoti prieš šį blogį, rinkomės kovos būdus. Mūsų paskutinė tema bus apie tikslą, kuriuo matuojamos visos priemonės. VVDJD_6_gerumu

Read More

Vilkaviškio dekanato jaunimo diena Pilviškiuose 2012 05 19

Švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio metus, atskiruose Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose vyksta jaunimo dienos, kurių tema yra pal. Jurgio Matulaičio šūkis – „Nugalėk blogį gerumu“. Taigi š. m. gegužės 19 dieną Pilviškiuose (Vilkaviškio r.) vyko Vilkaviškio dekanto jaunimo diena subūrusi apie pustrečio šimto jaunų žmonių. Jaunimo diena prasidėjo giesmių giedojimu, kuriam vadovavo Kazlų Rūdos ir Kybartų parapijų […]

Read More