Close

Dekanatų Jaunimo dienos

Rimtų posėdžių vaisiai – džiaugsmingi renginiai jaunimui

Birželio 3 d., antradienį, įvyko Griškabūdyje Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarta: *Sekminės Kryžių šventovėje. Seminare dalyvausiantys jaunimo vadovai ir lyderiai šeštadienį semsis išminties iš kun. Alessandro Bareli SDB, o sekmadienį iš Artūro Lukaševičiaus. Taip pat susipažins iš arčiau su Lietuvos jaunimo dienų 2015 „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34) pasiruošimo […]

Read More

Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis

Balandžio 9 d., trečiadienį, įvyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarta: * Sekminės Kryžių šventovėje birželio 7-8 dienomis. Kviečiami jaunimo vadovai bei lyderiai, kuriems apie tikėjimo žinios perdavimo svarbą bei būdus kalbės Artūras Lukoševičius. Savo patirtimi ir įžvalgomis dalinsis kunigas salezietis Alessandro Bareli SDB. O Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro darbuotojai pristatys artėjančių 2015 […]

Read More

Jaunimo žygis į Lūginę

Katalikiško gyvenimo Lietuvoje tradicija jau tapo palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie šiais, Tikėjimo, metais jau yra 26-ieji. Iškilmių išvakarėse, šeštadienį, tikintis jaunimas nuo bazilikos išėjo į piligriminį žygį Lūginėn, tėvo Jurgio tėviškėn. Jaunuoliai tai pavadino savaitgalio iššūkiu, nes apie 80 žmonių išėjo ne šiaip sau žygin, bet į procesiją paskui kryžių, procesiją su giesmėmis […]

Read More

Iššūkis pasitikėti

Štai ir prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidų savaitė. Kaip ir kasmet ją pradedame melsdamiesi už jaunimą ir kartu su jaunimu. Jaunuoliai buvo kviečiami dalyvauti ne tik pačiuose atlaiduose. Jie turėjo galimybę priimti viso savaitgalio iššūkį. Iššūkį palikti savo patogią kasdienybę bei priimti nežinomybę.

Read More

Pasiruošimo medžiaga Nr.6 dekanatų Jaunimo dienoms Vilkaviškio vyskupijoje

Įvadas. Besirengiant Marijampolėje iškilmingai švęsti Pal. Jurgio Matulaičio paskelbimo šventuoju jubiliejaus beliko laukti vos mėnuo. Per šį laiką žvelgėme į blogį, kuris mus supa, suvokėme Dievo kvietimą kovoti prieš šį blogį, rinkomės kovos būdus. Mūsų paskutinė tema bus apie tikslą, kuriuo matuojamos visos priemonės. VVDJD_6_gerumu

Read More