Close

2010-11-26

Festivalį „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia!” prisiminus…

2010 m. Spalio 22-24 dienomis Kazlų Rūdoje skambėjo džiaugsmingos krikščioniškosios giesmės – vyko Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų festivalis „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia!”. Renginį organizavo Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras ir Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija.

Pagrindinis šio festivalio tikslas ir uždaviniai – tarpusavio patirties dalinimasis ir bendradarbiavimas, bažnytinio giedojimo tradicijų išsaugojimas ir perdavimas, ugdant bei lavinant giedojimo įgūdžius.

Į renginį atvyko chorai iš visos Vilkaviškio vyskupijos, kurie sudarė daugiau nei 150 jaunimo jungtinį chorą. Tai nuolat repetuojantys ir savo parapijų bažnyčiose giedantys chorai, kurie, išmokę jungtiniam festivalio chorui skirtas giesmes, su savo vadovais atvyko į Kazlų Rūdą.  Tai jaunatviškos giesmės, kurios skiriasi savo tekstais, melodija nuo mums žinomų, tradicinių kūrinių.

Pirmąją festivalio dieną dalyviai turėjo susipažinimo, susikaupimo vakarą. Kunigas J. Fakėjavas priminė jauno žmogaus svarbą ir reikalingumą kasdieniniame Bažnyčios gyvenime, ypatingą choristo vaidmenį parapijoje, atsakomybę ir dvasinę naudą.  Labai prasmingai į pirmąją festivalio dieną įsiliejo filmas „Choristai“, kuris dar labiau suartino festivalio dalyvius ir įprasmino choristo misiją parapijos bendruomenėje.

Antrąją dieną nuo pat ankstaus ryto vyko prasidainavimo pamokos, pratimai pagal balso tembrus. Kiekvienas vadovas vedė iš festivalio repertuaro pasirinkto kūrinio repeticijas su jungtiniu choru ir muzikantais. Kad sėkmingai vyktų pasiruošimo darbai, buvo įtraukti jaunimo centro savanoriai, kurie visas tris dienas rūpinosi ir vykdė visus pavestus darbus (registracija, apgyvendinimas, maitinimas, scenos paruošimas ir sutvarkymas koncertui, bendros tvarkos palaikymas ir pan.). Festivalio dalyviai visas tris dienas gyveno Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje „ELMA“.

Finalinis jungtinio choro koncertas vyko Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro salėje. Šventinio  koncerto vedančioji Odeta Pučinskienė pristatė projekto organizatorius, rėmėjus, festivalio dalyvius, chorų vadovus, dvasingai  įprasmino kiekvieną  skambėjusią giesmę. Buvo malonu, kad į krikščioniškų giesmių koncertą susirinko klausytojai ne tik iš Kazlų Rūdos miesto. Atvyko iš tolimesnių vyskupijos parapijų. Po koncerto Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Jonas Cikana visiems chorams įteikė padėkas, suvenyrus, gėlės. Tą patį vakarą choristai turėjo linksmą pabuvimą mokykloje: o vadovai diskutavo, dalijosi mintimis apie prabėgusias dienos akimirkas, išgyventą festivalio koncertą.

Trečioji diena, sekmadienis, choristams buvo ypatingai svarbi. Jų laukė atsakingas giedojimas Šv. Mišių metu, o po to koncertas. Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupo generalvikaras Kun. teol. lic. Gintautas Kuliešius, drauge meldėsi Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikarai – Romas Budrevičius ir vik. edukol. mgr. Gintas Grigelevičius. Po Šv. Mišių, bažnyčioje vyko koncertas. Jo klausėsi į bažnyčią gausiai susirinkę parapijiečiai.

Festivalio metu vaikų ir jaunimo chorai ne tik dovanojo džiugias akimirkas, šlovindami Dievą, bet ir suteikė didelį impulsą, paskatinimą savo bendraamžiams, kad giedojimas bažnytiniame chore nėra pasenusi ar nemadinga vertybė. Tai didelis jauno žmogaus noras pasakyti šiuolaikinei visuomenei – nebijokite būti tuo, kuo esate, nebijokite kalbėti apie tai, kad esate tikintys ir pasitikintys Dievu!

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *