Close

2011-09-28

TVIRTI TIKĖJIMU

Pasaulio jaunimo dienos – tai didžiausias katalikiško jaunimo susibūrimas, vykstantis kas treji metai vis kitame žemyne. Tai tikra, gyva, jaunatviška tikėjimo manifestacija drauge su popiežiumi Benediktu XVI- uoju bei šios idėjos autoriumi, palaimintuoju Jonu Pauliumi II –ouju. Jis, Jonas Paulius, būdamas popiežiumi pradėjo kviesti pasaulio jaunimą į bendrą tikėjimo piligrimystę. Pirmosios oficialios Pasaulio jaunimo dienos vyko 1986 metais Romoje. Jų metu popiežius Jonas Paulius II įteikė kryžių – jubiliejinių metų simbolį, kuris tapo jaunimo ir Pasaulio jaunimo dienų kryžiumi.

Norėčiau pacituoti popiežiaus Bendikto XVI –ojo žodžius iš laiško jaunimui: „Kiekvienoje epochoje, daugybė jaunuolių giliai trokšta tiesa ir solidarumu paženklintų asmeninių santykių. Daugelis puoselėja lūkesčius statydinti autentiškus draugystės ryšius, pažinti tikrąją meilę, sukurti neišardomą šeimą, siekti asmeninio stabilumo ir tikrojo saugumo, tai yra to, kas gali laiduoti giedrą ir laimingą ateitį. <…> Būti jaunam iš dalies reiškia trokšti kažko, kas pranoksta kasdienį gyvenimą ir saugų darbą, ilgėtis to, kas iš tikro didu. Žinoma, svarbu turėti darbą ir per tai tvirtą pagrindą po kojomis, tačiau jūsų jaunystės metai sykiu yra laikas, kai iš gyvenimo stengiatės išgauti daugiausia. <…> Dabar, kai visai Europai labai reikia iš naujo atrasti savo krikščioniškąsias šaknis, mūsų susitikimo tema „Būkite įsišakniję Kristuje ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ įvyks Madride. Kviečiu jus dalyvauti šiame Bažnyčios Europoje svarbiame renginyje. Norėčiau, kad visi jaunuoliai (ir besidalijantys tikėjimu į Jėzų Kristų, ir svyruojantys, abejojantys ar netikintys į Jį), gyvai patirtų tai, kas galėtų būti lemtinga jų gyvenime: prisikėlusį ir gyvą Viešpatį Jėzų ir jo meilę kiekvienam iš mūsų.“

Atsiliepdami į šį popiežiaus kvietimą viso pasaulio jaunuoliai nekantriai laukė ir ruošėsi Pasaulio jaunimo dienoms savo parapijose, bendruomenėse, maldos grupelėse.

2011-ieji rugpjūčio mėnuo, ISPANIJA ir jos sostinė Madridas.

1 500 000  tūktančių jaunų žmonių iš viso pasaulio. Visų kontinentų, žemynų. Skirtingos kalbos, skirtingos kultūros ir netgi skirtinga odos spalva.

1400 jaunų žmonių iš visos Lietuvos iš jų 203 Vilkaviškio vyskupijos. Dekanatais: Aleksoto 11; Alytaus 52; Lazdijų 13; Marijampolės 42; Prienų 2; Šakių 38; Vilkaviškio 30, kitų vyskupijų 15 Visi skirtingi bet drauge ir  panašūs. Tikėjimu.

Kelionę pradėjome Rugpjūčio 8 dieną trys autobusai iš Marijampolės, vienas iš Alytaus atsisveikiname su artimaisiais iki Rugpjūčio 26-osios. Kelias vinguriuoja per Lenkiją, Čekiją, Vokietiją, Šveicariją iki pat Prancūzijos, grįždami aplankėme Italiją, Slovakiją ir Austriją. Devyniolikos žmonių grupė išskridome Rugsėjo 02 dieną į Vokietiją, kurioje praleidome penkias dienas gyvendami šeimose. Vokietijoje aplankėme Kiolną (katedrą) , Trijerą (Konstantino baziliką ir apaštalo Šv. Morkaus kapą), Liuksemburgą. Turėjome socialinę dieną ir jaunimo festivalį kartu su Soreno dekanato jaunimu.

Pirmąją savaitę visi, į jaunimo dienas atvykę piligrimai, išsisklaidė. Gyvenome Leon mieste, Ispanija bei vienoje Prancuzijos Bayonne vyskupijoje, kuri ribojasi su Ispanija. Tai tarsi pirmas pasaulio jaunimo dienų etapas –  tikras ir gyvas susitikimas su vietos tikinčiaisiais, priimant visą jų gerumą nuo įvairių renginių, ekskursijų iki nuoširdaus bendravimo su priėmusia šeima jų namuose.

Didžiulį įspūdį jaunimui paliko gyvenimas šeimose. Daugeliui jų  – tai nauja patirtis, kai visiškai nepažįstami žmonės priima tave ir suteikia ne tik savo namų, bet ir širdies šilumą – maitina, skalbia rūbus, vežioja į numatytus jaunimo dienų renginius. Ne vieno jaunuolio lūpose išgirdome tokius žodžius – Jie per daug mumis rūpinasi. Čia būtina prisiminti Kirstaus žodžius: Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte. Bayonne vyskupijoje gyvena labai daug BASKŲ tautybės žmonių. Sužavėjo sekmadienio rytas bažnyčioje, kai Šv. Mišių metu baskų kalba visi vieningai gieda, meldžiasi. Tas balsų skambesys ir maldos vieningumas dar ir dabar tartum harmoninga melodija skamba mūsų ausyse.

Senamiesčio gatvelė atveda į gotikinę Leono katedrą, kurią ispanai laiko seniausia ir gražiausia šalyje šio stiliaus kūriniu. Ji pastatyta pagal Prancūzijos gotikinių bažnyčių pavyzdžius ir įkomponuota į miestą juosiančią romėnišką sieną. XII amžiaus freskos vaizduoja biblines ir mitologines scenas, o didžiausia vertybė – daugiau nei šimtas milžiniškų vitražinių langų. šv. Izidoriaus bazilika jau dešimt amžių glaudžia Sevilijos vyskupo šv. Izidoriaus palaikus. Eidami į Santjagą piligrimai aplanko keturių reikšmingiausių Kelio šventųjų palaikus – šv. Dominyko Kalsadoje, šv. Pagundo ir Primitivo – Sahagūne, šv. Izidoriaus – Leone, ir šv. Jokūbo – Santjage. Turėjome ir mes galimybę (apie 8 km.) eiti šiuo piligrimų Keliu, kurio kryptis yra ženklinama Jokūbo kriauklėmis.

Didelį įspūdį paliko diena, praleista Lurdo šventovėje. Galėjome prisiliesti prie grotos, kurioje apsireiškė Dievo Motina Marija, aplankyti nustabaus grožio baziliką bei melstis šv. Mišių aukoje drauge su vietos vyskupu ir visais į Bayonne vyskupiją atvykusiais, gyvenusiais piligrimais. Rugpjūčio 15-ąją, Žolinės dieną, po padėkos ir atsisveikinimo šv. Mišių visi piligrimai, kurie buvo apsistoję įvairiose Ispanijos parapijose pajudėjo link Madrido. Madride septynias dienas vyko pagrindiniai Pasaulio jaunimo dienų renginiai. Rytais vykdavo bendros į jaunimo dienas atvykusių lietuvių katechezės ir šv. Mišios su mūsų vyskupais – Arūnu Poniškaičiu ir Gintaru Grušu. Po pietų jaunimas išsisklaidydavo milijoniniame Madrido mieste į įvairius renginius.

Gyvenimas mokykloje ir alinamas 40-45 laispnių karštis vargino, sekino nors ir jauno žmogaus jėgas. Didžiausias tikėjimo tvirtumo bei pasitikėjimo Dievu išbandymas  laukė Cuatro Ventos aikštėje. Iš visų gatvių ir gatvelių nuo ankstaus ryto judėjo minios jaunų piligrimų į iš anksto paskirtus sektorius. Tą dieną buvo apie 45 laipsnius karščio, jokio debesėlio, jokio pavėsio tik gaisrininkų liejamas vanduo. Vakarop 1 500 000 žmonių buvo vienoje vietoje!

Minioje mirgėjo įvairių valstybių vėliavos. Mūsų trispalvė – tai pat. Ir ne viena. Apie dešimt, neskaičiuojant įvairios patriotinės atributikos, kurią Lietuvos jaunimas pasididžiuodamas nešiojosi su savimi kiekvieną dieną.

 Čia pat, lauke, įsirengėme vietą nakties miegui ir laukėme Vigilijos su popiežiumi. Netikėtas lietus Vigilijos metu nesutrikdė, bet dar labiau sustvirtino tikėjimą, kad  Dievas yra su mumis. Čia ir dabar. Naktį praleidome po atviru dangumi, laukdami ryto pabaigos:  šv. Mišių su popiežiumi ir pasaulio jaunimo dienų uždarymo. Kitos pasaulio jaunimo dienos vyks 2013 metais Rio De Ženeire,  Brazilijoje. Šią žinią jaunimo minia sutiko džiugiais plojimais.

 Kad ne visiems Dievo žodis artimas, tai patyrėme ir ten, Madride, kai įvairios žmonių grupės (grupuotės) visokiais būdais bandė išprovokuoti atvykusį jaunimą, plėšė plakatus su popiežiaus nuotruoka, keiksnojo, organizavo piketus, tikėdamiesi net menkiauso atsako, kad galėtu pradėti riaušias. Buvome tvirti Tikėjime ir blogį nugalėjome gerumu!!! (Už mintį ačiū palaimintajam Jurgiui Matulaičiui).

Daugeliui nesuprantama, kas šiuos jaunus žmones privertė pasiryžti aštuoniolikos dienų, beveik 8000 tūkstančių kilometrų piligrimystei? Piligrimystei, kupinai įvairių išbandymų, netikėtumų, jaunatviško užmojo. Ko šie jauni žmonės, atvykę iš viso pasaulio laukė? Koks tikslas? Atsakymas buvo aiškus – vienybėje su popiežiumi. Vienybėje su visa katalikų bažnyčia.Tai Kristus, į kurį įsišaknyti mus kviečia šv. Rašto citata iš laiško Kolosiečiams.

Tokios tikėjimo vienybės ir bendrystės daugelis iš mūsų nebuvo matę. Spūstys metro stotyse, gatvėse virsdavo ne nuolatiniu murmėjimu ar pykčiu, o bendra malda, giesme. Šypsena ir bendrystė su Dievu buvo vieninga visų tautų bendravimo kalba. Kažkas yra pasakęs „Nereikia gėdytis ašarų“, nes šimtai jaunų žmonių verkė iš džiaugsmo, pirmą kartą pamatę popiežių, verkė po Susitaikinimo sakramento – atlikę išpažintį. Ar tai nieko mums nesako?

„Būkite įsišakniję Kristuje ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“, šie žodžiai primena medį ir jį maitinančias šaknis.

Vilkaviškio Vyskupijos jaunimo centras

Aurimas Galianovas

Arūnas Adomynas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *