Close

2012-05-16

Gegužės 12 Aukštojoje Panemunėje

Gegužės 12 dieną Aukštojoje Panemunėje, Šv. Mato gimnazijoje, vyko Aleksoto ir Prienų dekanatų jaunimo diena „Nugalėk blogį gerumu“. Lietuvos vyskupai Metų šūkiu ir pagrindine mintimi parinko pal. Jurgio Matulaičio herbe įrašytą jo vyskupiškąjį  šūkį „Vince malum in bono“-  NUGALĖK BLOGĮ GERUMU.

„Šiais metais turime iš naujo įsiklausyti į pal. Jono Pauliaus II kvietimą, nuskambėjusį Lietuvos 600 m. Krikšto jubiliejaus ir arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos šv. Mišių homilijoje: „Brangūs broliai ir sesės lietuviai! Šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kristaus žodžiais iš Evangelijos: ‚Priimkite pranašą kaip pranašą, priimkite teisųjį kaip teisųjį‘ (Mt 10, 41). Toks yra šios beatifikacijos šūkis Krikšto jubiliejui. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų mums kelią – kelią, prasidedantį pasinėrimu Kristuje per Krikštą“1.

Dienos programa prasidėjo dekanatų parapijų jaunimo grupių prisistatymais, iš kurių supratome, kokioms parapijoms jie atstovauja. Kun. Arvydas Jakušovas, kuris yra ir Šv. Mato gimnazijos kapelionas, atskleidė Pal. Jurgio Matulaičio asmenybę, naudodamas Kristaus įvaizdį. Teminių grupelių įvairumas tenkino gausaus būrio susirinkusių poreikius, kurių buvo apie 250. Jaunimo dienos centras Eucharistijos šventimas, vadovaujant Vilkaviškio vyskupijos ordinarui vyskupui Rimantui Norvilai, jaunimas meldėsi kartu. Pasibaigus Eucharistijos liturgijai visi suklupome gegužinių pamaldų. Šiltą renginį žvarbią dieną užbaigė Palemono jaunimo folkloro ansamblis.

Už šaunų, šiltą, tikėjimo pilną liudijimo renginį dėkojame Aleksoto ir Prienų dekanams kan. Deimantui Brogiui ir g. kan. Jonui Baliūnui, Šv.Mato gimnazijos direktorei, mokytojams ir darbuotojams, kun. Arvydui Jakušovui, jaunimo grupių vadovams.

Širdimi priimdami pal. Jurgį Matulaitį ir jo pavyzdžiu sekdami, galime ir privalome tobuliau gyventi savo Krikštu, per kurį tapome Dievo vaikais ir Bažnyčios bendruomenės nariais.

Arūnas Adomynas

1- Paimta iš „Pal. J. Matulaičio draugijos pasirengimas jubiliejiniams metams“ medžiagos.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *