Close

2012-05-22

Vilkaviškio dekanato jaunimo diena Pilviškiuose 2012 05 19

Švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio metus, atskiruose Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose vyksta jaunimo dienos, kurių tema yra pal. Jurgio Matulaičio šūkis – „Nugalėk blogį gerumu“.

Taigi š. m. gegužės 19 dieną Pilviškiuose (Vilkaviškio r.) vyko Vilkaviškio dekanto jaunimo diena subūrusi apie pustrečio šimto jaunų žmonių.

Jaunimo diena prasidėjo giesmių giedojimu, kuriam vadovavo Kazlų Rūdos ir Kybartų parapijų jaunimo jungtinis choras, vadovaujamas mokytojos Audronės Pranskevičienės.

Renginį vedęs Vilkaviškio parapijos vikaras kun. Gedimimas Keršys džiaugėsi, kad jaunimas iš skirtingų dekanato parapijų sisirinko Jėzaus Kristaus vardu, labiau pažinti Dievą, save pačius ir išgyventi bendrystę su panašiai mąstančiais bendraamžiais.

Sveikinimo žodį tarė vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, kuris pasidžiaugė galėdamas būti su jaunais žmonėmis ir linkėdamas, kad jaunimo diena padėtų branginti ir įsisąvinti, tai kas yra vertinga ir ilgalaikiška.

Katechezę apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį vedė brolis Giedrius MIC, kuris pasitelkdamas savo gyvenimo patirtį, vaizdines priemones, bei aktyviai bendraudamas su jaunimu, padėjo suvokti, kad Jurgis Matulaitis yra įdomus ir šiandien, ir tai, ko jis mokė, bei kuo gyveno, gali būti labai patrauklu jaunam, savojo pašaukimo ir bendrai savo vietos gyvenime ieškančiam jaunimui.

Prieš vidurdienį nešini Lietuvos jaunimo dienų kryžiumi bei parapijų vėliavomis,  giedodami giesmes, jaunimas per Pilviškių miestelį patraukė į bažnyčią, kurioje vyskupo vadovaujami šventė Eucharistiją. Vyskupas Rimantas Norvila homilijoje vaizdžiai akcentavo ir kvietė neskubėti į nuoskaudas ir patirtas skriaudas atliepti tuo pačiu, padėdamas suvokti, kad tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog teisingiau būtų iškart tuo pačiu atliepti, bet vėliau pajunti, jog susivaldydamas laimi daug daugiau.

Po šventųjų Mišių giedančiai jaunimo procesijai sugrįžus į Pilviškių gimnaziją ir jos prieeigose sočiai pasistiprinus, prasidėjo teminiai užsiėmimai, kuriuos jaunimas jau registracijos metu buvo pasirinkęs. O dalyvauti tikrai buvo kur: norintys pažinti Bibliją dalyvavo grupėje „Pažink Bibliją“ arba „Bibliodramos elementai“; Viešpatį šlovinti trokštantys dalyvavo „Šlovinimo seminare“; tiems, kuriems rūpėjo savęs pažinimas, į tai gilinosi užsiėmimo „Pažink save“ metu; į klausimą kaip atsisakyti žalingų įpročių padėjo atsakyti „Laukiu grįžtančio“ užsėmimas; besidomintiems pašaukimu vienuolystei ir kunigystei buvo proga dalyvauti „Kunigas esti visur“ bei „Pašaukimas“ užsiėmimuose, o norintys suvokti pasaulį ir žmogų vaizde dalyvavo filmo „Baraka“ ištraukų peržiūroje ir trumpoje diskusijoje.

Jaunimo diena buvo užbaigta padėkomis visiems, kurie prisidėjo organizuojant šią dieną bei smagiu grupių „Quest Rising“ bei „Spiritus“ koncertu.

Kun. Rytis Baltrušaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *