Close

2014-07-03

Jaunimo diena „Niekas nėra vienas šioje žemėje“ [Veisiejai]

DSCN0991Birželio 28 d., Veisiejuose šurmuliavo keli šimtai jaunuolių iš Alytaus, Lazdijų ir Prienų dekanatų. Jie puikiai leido laiką teminėse grupėse, drauge meldėsi ir šoko. Galbūt būtų galima šiuo sakiniu ir pabaigti, tačiau detalės visada domina labiau nei bendras aprašymas, tad visa kas svarbiausia skaitykite žemiau. 🙂

Viskas prasidėjo senai senai, dar tuomet, kai susirinko posėdžiauti Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados taryba ir nutarė, kad „ima šitą reikalą“. Priėmus sprendimą iškart prasidėjo paruošiamieji darbai: vietų, kurioje vyks ir datos nustatymas, amžiaus grupės apibrėžimas, programos sudarymas, plakato ir skrajučių maketų rengimas, finansavimo klausimai ir dar daug daug kruopštaus darbo.

Kiekvieną kartą susirinkę tobulinome idėja, džiaugėmės nuveiktais darbais ir sudarydavome laukiančių darbų sąrašiukus „namų darbams“, kol galiausiai atėjo diena, kai viskas buvo parengta ir beliko pakviesti ir jus, mieli jaunuoliai. 🙂

Taigi – kvietėm: išdalinome skrajutes, siuntėme žinią socialiniais tinklais, kalbinome gyvai jus ar jūsų vadovus, o jūs registravotės ir atvykote į Veisiejus puikiam pusdieniui pabūti su Dievu, tobulinti save, liudyti savo tikėjimą bendraamžiams.

Svarbu dar vienas epizodas: kol jūs dardėjote keliais ir vieškeliais link Veisiejų, mes, su šauniaisiais savanoriais, ruošėmės jus sutikti! Pasiraitoję rankoves tvarkėme patalpas, jungėme aparatūrą, nešiojome stalus… Kad tik viskas būtų parengta kai jūsų kojos žengs Veisiejų gatvėmis.

Savanoriams jus užregistravus – visi kartu rinkomės Veisiejų parke. Renginio vedėjai Rūta Godliauskaitė ir Gintas Petkevičius džiugiai kvietė į sceną: Veisiejų kleboną kun. Žydrūną Burnį, Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos chorą, Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pantomimos grupę, kun. Miroslavą Dovdą ir kitus. Audringais plojimais palydėjome visus pasisakiusius, giedojusius ir vaidinusius. Galiausiai vedėjai kvietė padėkoti renginio organizatoriams ir rėmėjams. Nuvilnijo jūra plojimų, bet didžiausia jų dalis atiteko pagrindiniam organizatoriui – Dievui! 🙂

Išsiskirstę į teminius užsiėmimus, mes kalbėjomės apie: pasimatymų kultūrą, sėkmingą pasiruošimą santuokai, maldą šeimoje, neįgalų vaiką – kaip dovaną, priklausomybes; stengėmės: pažinti save, Veisiejų kraštą, gilintis į Dievo Žodį, perprasti gestų kalbą ir meno kodus krikščioniškojoje ikonografijoje.

Po teminių užsiėmimų visi rinkomės Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčioje, giedojome ir kun. M. Dovdos bei Šventosios Dvasios paskatinti šventėme Susitaikinimo sakramentą, ruošėmės šv. Mišioms.

Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro direktorius kun. Jonas Cikana bei kiti kunigai, patarnavo būrys ministrantų.

Pamokslą sakė kun. J. Cikana. Apie pamokslą galima pasakyti taip: „neeilinis pamokslas“. Kiekvienas iš mūsų buvome pakalbinti, pastebėti. Pamokslo metu kelti įvairūs klausimai, kaip pavyzdžiui: „Kas myli Jėzų labiau nei kunigą Joną?“, „Ar myli Jėzų labiau nei visa kita pasaulyje?..“. Kiekvienas kviestas atsakyti į keliamus klausimus pakeliant ranką ar savo širdyje, pamąstyti ir prisiminti, kad nesame vieni šioje žemėje. Dievas visada su mumis, o Jo meilė kiekvienam iš mūsų – begalinė. Mes tik turime atsiliepti.

Po šv. Mišių, sutvirtėję dvasiškai, lėkėme pasistiprinti kareiviška koše ir kvapnia arbata, kurią kartu su Alytaus KASP 1-osios Dainavos apygardos rinktinės kareiviais dalino savanoriai. Belaukiant eilėje – gyvai liejosi juokas. Bendrystė, suvienijusi dalyvius, savanorius ir organizatorius, užliejo Veisiejų parką iki pat jo pakraščių.

Galiausiai vedėjai Rūta ir Gintas subūrė visus vakaro programai, kurios metu kartu su Palemono jaunimo folkloro ansambliu „Bitula“ (vad. Ramunė Batulaitienė) šokom trypėm net iki dešimtos valandos vakaro… Uch! Nei uodai mūsų nesugebėjo pavyti. 🙂

Kai jūs, dalyviai, pradėjote skirstytis, uolieji savanoriai padėjo sutvarkyti aplinką, kad paliktume švarų ir gražų Veisiejų parką. Kartu su Rolandu Judeikiu, kuriam dėkojame už tokių nuostabių savanorių subūrimą šiai jaunimo dienai, sutvarkėme gimnaziją. Galiausiai likusieji ištvermingiausi savanoriai sustoję vėlyvo vakaro prieblandoje dalinosi savanorystės patirtimi ir atsisveikindami užsiminė, kad tikriausiai atvyks į Marijampolėje vyksiančią jaunimo dieną liepos 12-ąją. Ten laukiame ir jų ir Aleksoto, Marijampolės, Šakių ir Prienų dekanatų jaunimo. Ir visų jūsų, kurie norėjo, bet negalėjote dalyvauti Veisiejuose!

Taigi, straipsnio pabaigoje dar kartą „AČIŪ“ tariame: pagrindiniam organizatoriui – Dievui, Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybai, vysk. R. Norvilai, Alytaus, Lazdijų ir Prienų dekanatų kunigams, Veisiejų Šv. Jurgio parapijos klebonui kun. Ž. Burniui, tikybos mokytojui R. Judeikiui už savanorių subūrimą ir patiems šauniesiems savanoriams, renginio vedėjams Rūtai ir Gintui, vadovams kurie jus atsivežė ir jums patiems.

Ačiū rėmėjams: Veisiejų miesto seniūnijai, Lazdijų rajono kultūros centrui, Alytaus KASP 1-osios Dainavos apygardos rinktinei, Gediminui ir Danutei Olsevičiams.

Taip pat – visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie jaunimo dienos, kurie čia neišvardyti. Jūsų geri darbai visada žinomi Dievui ir Jis atlygina šimteriopai.

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras

Akimirkos:

savanoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurimas

Savanoriai2DalyviaiKlebonasVedejaiChorasPantomimaSaMisiosMisios2Misios3

Misios4Misios5

BitulaVakarasVakaras2Sokiai tik prasideda

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *