Close

2014-07-28

Kybartų Eucharistinio Išganytojo ir Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijų chorų stovyklos

Liepos 13–20 dienomis, Vilniaus jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje Guopstuose (netoli Senųjų Trakų) vyko Kybartų ir Kazlų Rūdos parapijų stovyklos, pavadintos „Turbūt ne dėl savęs esu, esu turbūt dėl ko nors kito“ ir „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų…“

Tiek Justino Marcinkevičiaus žodžiais, tiek žodžiais iš Šventojo Rašto stovyklos buvo pavadintos ne šiaip sau. Jose buvo akcentuojami jaunimo tarpusavio santykiai, aukojimasis dėl kitų, požiūris į moralines vertybes.

Vėlyvą sekmadienio popietę susirinkusių stovyklautojų laukė naujokų krikštynos – juk būtina kažkaip „pašventinti“ pirmą kartą stovyklaujančius! Įvairiose rungtyse bei užduotyse naujieji stovyklautojai parodė, iš kokio molio yra drėbti. Vėliau, po šventųjų Mišių, kurias aukojo kun. Vaidotas Labašauskas ir skanios vakarienės, stovyklautojų laukė atidarymo laužas su dainomis, šūkiais ir žaidimais.

Veiklos stovyklaujantiems netrūko visomis dienomis: šokome liaudies šokių vakare, pramogavome naktiniame žaidime, klausėmės misionieriaus Liuko, atvykusio iš Italijos, paskaitos apie lytiškumą, dalyvavome sportinėse estafetėse bei olimpiadoje, o ketvirtadienį iš ankstaus ryto skubėjome į Vilnių. Aplankėme Katedrą, Gedimino pilį, Gailestingumo koplyčią bei šventojo Kazimiero bažnyčią, Aušros vartus, ilsėjomės Vilniaus universiteto kiemelių pavėsyje. Ekskursijos „vinis“ buvo KGB rūmai, kuriuose praplėtėme savo žinias apie žiaurias Sovietų Sąjungos represijas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo bei Šaltojo karo metais. Grįžę ir pavakarieniavę klausėmės vadovės Bernadetos Mališkaitės SJE prisiminimų iš sovietinių laikų, kai ne tik žodžiu, bet ir rizikingu darbu (s. Bernadeta aktyviai prisidėjo leidžiant „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ ) reikėjo ginti tikėjimą, tiesą, Tėvynę. Sudainavę keletą liaudiškų dainų, pavalgę naktipiečius, nuėjome miegoti, svarstydami, ką atneš kita diena.

Penktadienio vakaras taip pat buvo išskirtinis. Sulaukėme išskirtinių svečių iš Kauno – styginių kvarteto, kuris mums padovanojo puikios akademinės muzikos koncertą. Kai kurios dainos suvienijo svečius ir mūsų stovyklautojus, mat šie iš anksto ruošėsi bendriems numeriams: svečiai grojo, o mūsų stovyklautojų ansamblis kartu su jais atliko net tris kūrinius. Jiems vadovavo stovyklos vadovė, vokalo mokytoja  Jurgita Šalčiūtė.

Šeštadienį stovykloje tradiciškai vyko talentų vakaras bei diskoteka. Pilni įspūdžių sekmadienį, aptarę stovyklos veiklą grupelėse, atsisveikinome su Guopstais iki kitų metų.

Gabrielius Zaveckas

2 Comments on “Kybartų Eucharistinio Išganytojo ir Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijų chorų stovyklos

Krikštynos?
2014-08-01 at 18:06

Galėtų bent krikščionys „krikštynomis“ nevadint to, kas nėra krikštynos, o išradingai paieškoti kito pavadinimo naujokų šventei stovykloje pavadint. 😉 Gaila, kad per tiek metų patys katalikai vienu pavadinimu ir rimtą dalykus ir žaidimus vadina…

Rūta
2014-08-05 at 12:50

Taip… O gal Jūs turite pasiūlymų? 🙂 Būtų nuostabu, jei pasidalintumėt. 🙂

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *