Close

2015-05-25

Sekminės Meteliuose

Gegužės 23–24 dienomis Meteliuose susirinko dalis Alytaus miesto misijų savanorių.

Susitikę šeštadienį – gėrėm arbatą, vaišinomės ir susipažinome artimiau, nes dalis atvykusiųjų buvo iš Alytaus, kiti iš Marijampolės ir Šventežerio. Po linksmų žaidimų visi susikaupę klausėmės sesės Evelinos Lavrinovičiūtės MVS mokymo apie Šventąją Dvasią. Mažose grupelėse diskutavome ir dalijomės prisiminimais iš Sutvirtinimo sakramento ir pamąstymais apie Šventosios Dvasios veikimą mūsų gyvenime.

Visai nepastebimai atėjo laikas keliauti į Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčią, kur mūsų jau laukė parapijos klebonas kun. Vytautas Prajara. Šventąsias Mišias aukojo kun. Nerijus Žvirblys. Patarnavo, skaitinius skaitė ir giedojo patys savanoriukai. Po šv. Mišių vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Jos metu sugiedota Sekvencija Šventajai Dvasiai, melstasi užtarimo malda, giedota ir tyloje mąstyta. Laikas maldoje prabėgo taip greitai…

Grįžę į parapijos namus kūrėme ugnį, dengėme stalą, kepėme šašlykus, kuriais pasirūpino kun. N. Žvirblys, vaišinomės skania gira kuria vaišino kun. Jonas Cikana. Susėdę kartu diskutavome įvairiomis temomis, klausėmės muzikos. Vakarojimas užsitęsė iki vėlumos, tačiau ir nuėję ilsėtis dar tęsėme diskusijas.

Sekmadienį atsikėlę susirinkome bendrai maldai. Ratu keliavo Šventasis Raštas, skaitėme apie Šventosios Dvasios dovanas. Po maldos sėdome prie pusryčių stalo. Keliami klausimai ir diskusijos nenurimo ir čia. 🙂

Pasistiprinę susėdome paklausyti, ką apie Šventąją Dvasią sako teologijos daktaras Valdas Mackela. Jis atsakė į šiuos klausimus: Kas yra Šventoji Dvasia? Ar Šventoji Dvasia yra asmuo? Kodėl žmogui reikalinga Šventoji Dvasia? Kaip žinoti, kad gavai Šventąją Dvasią? Kaip patirti Šventąją Dvasią? Ar Šventosios Dvasios dovanų žmonės gaudavo tik apaštalų laikais? Ar galiu prašyti bet kurios Šventosios Dvasios dovanos? Ar gauname visas Šventosios Dvasios dovanas? Kuri iš jų svarbiausia? Siūlome ir Jums peržiūrėti šiuos trumpus ir konkrečius atsakymus (spauskite ant klausimų).

Ryte jaunuosius savanoriukus aplankė ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius. Jaunimas džiaugėsi, kad galėjo gyvai paspausti ranką vyskupui ir pamatyti jį iš arti. Ganytojas pasidomėjo, kaip sekėsi, ką nuveikėme ir pabendravus visus palaimino!

Galiausiai visi greitai susidėjome daiktus ir išlėkėme į Kryžių Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės šventovę, kur vyko Sekminių atlaidai. Po šv. Mišių dar trumpam susėdę pievutėje užkandome ir linksmai pasikalbėjome.

Dėkojame visiems: Dievui: Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai už tai, kad mus surinko šį savaitgalį Meteliuose melstis, mąstyti, kelti klausimus, diskutuoti ir bendrauti. Vyskupui R. Norvilai ir generalvikarui mons. G. Kuliešiui, kurie mus aplankė. Metelių klebonui V. Prajarai už tai, kad priėmė ir tarp daugybės darbų sugebėjo rasti laiko užbėgti bent trumpai akimirkai pasižiūrėti, kaip mums sekasi. Kun. N. Žvirbliui už šv. Mišių auką ir šašlykus, s. E. Lavrinovičiūtei MVS už puikų mokymą, kun. J. Cikanai už kartu su jaunimu praleistą laiką. Taip pat dėkojame visiems, kurie dalyvavote!

Puikus laikas praleistas kartu, šiltas bendravimas ir daug iškeltų bei atsakytų ar paliktų svarstymui klausimų – toks šio savaitgalio peizažas. O koks buvo jūsų?

Laura Girdauskaitė ir Rūta Jurkšaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *