Close

2016-08-04

Pasaulio jaunimo dienos Krokuvoje. Įspūdžiai!

Žmogaus dienos lekia greitai ir nesustabdomai – tai gyvenimas. Jei jis tinkamai įprasminamas, tuomet žmogus, nepaisant ištinkančių vargų ir trikdžių yra laimingas ir džiūgauja. Šiais metais Krokuva Lietuvos jaunuolius kvietė džiūgauti kartu su milijonais iš visų kraštų Pasaulio jaunimo dienose ir atsiliepusių buvo nemažai.

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras labai džiaugėsi į Krokuvą užregistravęs 236 asmenis iš įvairiausių vyskupijos parapijų. Visi kartu gyvenome Švč. Jėzaus Širdies parapijoje – kas šeimose, o kas mokykloje Nr. 47.

Dalis dienos programų vyko šalia esančioje Fatimos Dievo Motinos parapijoje. Katechezes vedė Lietuvos vyskupai: Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila ir Arūnas Poniškaitis; taip pat homilijas sakė vyskupai: Jonas Kauneckas ir Linas Vodopjanovas OFM. Katechezes bei po jų aukotas šv. Mišias buvo galima išgirsti klausant Marijos radijo. Jaunimas uždavinėjo klausimus mūsų ganytojams, šlovino (oho, koks galingas šlovinimo choras!), liudijo, adoravo ir ėjo išpažinčių praturtėdami Dievo malonėmis.

Po katechezių dalyvavome Błona lauke vykusiuose renginiuose. Ypač buvo smagu sutikti popiežių (kai kurie mūsų jį matė iš ypatingai arti!). Vėliau, Campus Misericordiea, būnant A2 sektoriuje jis taip pat pravažiavo visai šalia mūsų, laimino. Popiežius šeštadienio Vigilijos metu bei sekmadienio šv. Mišiose kreipdamasis į jaunimą akcentavo, kad reikia ne sofos, o žygio batų. Tik žygiuodami būsime laimingi. Ir po šv. Mišių pakvietė į Panamą, kurioje 2019 įvyks kitos Pasaulio jaunimo dienos.

Labai džiaugiamės kun. Jakub‘o , savanorių, mokyklos sargų ir aplink gyvenusių medikų bei kitų geros valios žmonių triūsu dėl mūsų gerovės, saugumo ir sveikatos. Per juos mes patyrėme ypatingai daug realių gailestingumo darbų: jie ieškojo mūsų kai pasiklydome ir padėjo parsigauti į nakvynės vietą, atvežė valgyti į mokyklą, gydė, slaugė, prižiūrėjo, valė ir šlavė mūsų pritryptus koridorius, atsakinėjo į milijonus iškilusių klausimus, bet labiau už viską džiugino jų šypsenos ir atviros širdys.

Šios jaunimo dienos – malonės laikas. Pasaulio jaunimo dienų temą „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7) Dievas atskleidė ne tik žmogaus ausiai girdima kalba, bet ir aiškiai matoma, širdimi jaučiama ir protu suvokiama gailestingumo išraiška. Tai – giluminis patyrimas. Ir šią trumpą Pasaulio jaunimo dienų apžvalgą norisi užbaigti vysk. Rimanto Norvilos vainikuojamaisiais katechezės žodžiais: „Tikėkite stebuklais. Stebuklai tikrai vyksta.“ pridedant vysk. K. Kėvalo sakinį „Malonės laikas – dabar!“.

Lietuvių piligrimų įspūdžiai čia.

Nuotraukos Facebooke: albumas Nr. 1, albumas Nr. 2, albumas Nr. 3.

Rūta Jurkšaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *