Close

Artėja!

Spalio mėnesį:

Šlovinimo seminaras

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro veiklos pristatymas nuolatiniams diakonams

Ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos vadovų susitikimas

Lapkričio mėnesį: 

Lyderių kursai (baigiamasis susitkimas)

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados tarybos posėdis

Gruodžio mėnesį:

KAIROS rekolekcijos

Padėkos vakaras savanoriams

Taizé naujametinis susitikimas Bazelyje