Close

Rimtų posėdžių vaisiai – džiaugsmingi renginiai jaunimui

Birželio 3 d., antradienį, įvyko Griškabūdyje Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarta: *Sekminės Kryžių šventovėje. Seminare dalyvausiantys jaunimo vadovai ir lyderiai šeštadienį semsis išminties iš kun. Alessandro Bareli SDB, o sekmadienį iš Artūro Lukaševičiaus. Taip pat susipažins iš arčiau su Lietuvos jaunimo dienų 2015 „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34) pasiruošimo […]

Read More

Posėdžiavo Lietuvos skautijos dvasios vadai

Birželio 2 d., pirmadienį, Nacionalinėje Lietuvos skautijos būstinėje įvyko Lietuvos skautijos dvasios vadų posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos skautijos dvasios vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir Marijampolės krašto dvasios vadas kun. Vidmantas Striokas, kun. Vytautas Mazirskas, kitų kraštų dvasios vadai bei vyr. skiautininkė – Ieva Žilinskienė.

Read More

Piligrimo dienoraštis

Tai tik nuotrupos kelio, kurį teko nukeliauti šių metų balandžio 23-30 dienomis, norint dalyvauti popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II paskelbime šventaisiais. Balandžio 23 diena. 4 valandą ryto aukoju šv. Mišias parapijos bažnyčioje. Dar miega net ir tie, kurie anksčiausiai keliasi melžti karvių. Bent kartą klebonas anksčiausias. Bet tik išskirtine proga – prasideda kelionė […]

Read More