Close

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 vadovų susitikimas Marijampolėje

Šventojo Rašto atskleidimo formos, interaktyvaus laiko praleidimo būdai, stovyklautojų amžiaus ribos ir konkrečių vadovų atsakomybių pasiskirstymas – tik dalis tų dalykų, kurie pirmąjį gegužės mėnesio šeštadienį buvo apsvarstyti trečiajame šiais mokslo metais vykusiame Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS

Read More

Piligriminė kelionė į Romą

Balandžio 23 d., keturiasdešimt piligrimų iškeliavo į Romą. Tikslas – dalyvauti Popiežiaus Jono XXIII-ojo ir Jono Pauliaus II-ojo skelbimo šventaisiais (kanonizacijos) iškilmėse. Šią piligrimystę organizavo Marijampolės Jono Pauliaus II-ojo parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, jam padėjo Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas Aurimas Galianovas. Važiuojant autobusu į Romą piligrimai  meldėsi brevijorių, rožinį, Dieviškojo Gailestingumo vainikėlį, […]

Read More

2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!

  Balandžio 29 d., antradienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdis. Susirinkusieji visi kartu dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei kunigai atvykę iš įvairių vyskupijų. Posėdžio metu apsvarstyti aktualiausi klausimai. Išsirinktas Lietuvos jaunimo dienų (toliau LJD) globėjas […]

Read More

Sniego gniūžtės stovykla „Pavasaris‘14“

Balandžio 11-13 d., Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje vyko Sniego gniūžtės stovykla. Stovyklai ruoštasi pora mėnesių, programą parengė grupė savanorių. Dalyvavo 82 paaugliai. Pirmiausia susirinkusieji buvo paskirstomi grupelėmis ir žaisdami įvairius žaidimus susipažino bei įgydami pasitikėjimą vienas kitu pasiruošė komandinėms užduotims. Labai svarbu, kad į kiekvieną užduotį įsitrauktų visi komandos nariai. Šių metų stovykloje vyko […]

Read More

Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis

Balandžio 9 d., trečiadienį, įvyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarta: * Sekminės Kryžių šventovėje birželio 7-8 dienomis. Kviečiami jaunimo vadovai bei lyderiai, kuriems apie tikėjimo žinios perdavimo svarbą bei būdus kalbės Artūras Lukoševičius. Savo patirtimi ir įžvalgomis dalinsis kunigas salezietis Alessandro Bareli SDB. O Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro darbuotojai pristatys artėjančių 2015 […]

Read More

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 logotipo konkursas

  Šiais metais Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 organizatoriai skelbia stovyklos logotipo konkursą. Kviečiame visus bent kartą dalyvavusius Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykloje kuo aktyviau dalyvauti konkurse ir taip prisidėti kuriant bei atnaujinant stovyklą. Pasidalinkime informacija apie konkursą savo parapijoje, mokyklose, krikščioniško jaunimo grupėse ar kitoje aplinkoje. Skelbiame konkurso […]

Read More

Jaunimo susitikimas Vokietijoje

Sveiki visi norintys vykti į Vokietiją šių metų vasaros atostogų metu.    jaunimo susitikimą Vokietijoje su jaunimu iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Bolivijos ir Vokietijos 2014 m. rugpjūčio 18 – 28 d. „Europoje kurdami kartu išsaugosime Dievo sutvėrimus“

Read More

Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis

Sausio 21 d., Marijampolėje vykęs Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kunigas Viktoras Daujotis. Melstasi už jaunimą ir organizacinės Lietuvos jaunimo dienų grupės darbus. Posėdžio metu aptarti svarbiausi Lietuvos jaunimo dienų (LJD) organizaciniai klausimai: ilgalaikių savanorių ir […]

Read More