Close

Piligrimo dienoraštis

Tai tik nuotrupos kelio, kurį teko nukeliauti šių metų balandžio 23-30 dienomis, norint dalyvauti popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II paskelbime šventaisiais. Balandžio 23 diena. 4 valandą ryto aukoju šv. Mišias parapijos bažnyčioje. Dar miega net ir tie, kurie anksčiausiai keliasi melžti karvių. Bent kartą klebonas anksčiausias. Bet tik išskirtine proga – prasideda kelionė […]

Read More

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 vadovų susitikimas Marijampolėje

Šventojo Rašto atskleidimo formos, interaktyvaus laiko praleidimo būdai, stovyklautojų amžiaus ribos ir konkrečių vadovų atsakomybių pasiskirstymas – tik dalis tų dalykų, kurie pirmąjį gegužės mėnesio šeštadienį buvo apsvarstyti trečiajame šiais mokslo metais vykusiame Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS

Read More

Piligriminė kelionė į Romą

Balandžio 23 d., keturiasdešimt piligrimų iškeliavo į Romą. Tikslas – dalyvauti Popiežiaus Jono XXIII-ojo ir Jono Pauliaus II-ojo skelbimo šventaisiais (kanonizacijos) iškilmėse. Šią piligrimystę organizavo Marijampolės Jono Pauliaus II-ojo parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, jam padėjo Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro direktoriaus pavaduotojas Aurimas Galianovas. Važiuojant autobusu į Romą piligrimai  meldėsi brevijorių, rožinį, Dieviškojo Gailestingumo vainikėlį, […]

Read More

2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!

  Balandžio 29 d., antradienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdis. Susirinkusieji visi kartu dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei kunigai atvykę iš įvairių vyskupijų. Posėdžio metu apsvarstyti aktualiausi klausimai. Išsirinktas Lietuvos jaunimo dienų (toliau LJD) globėjas […]

Read More