Close

Sniego gniūžtės stovykla „Pavasaris‘14“

Balandžio 11-13 d., Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje vyko Sniego gniūžtės stovykla. Stovyklai ruoštasi pora mėnesių, programą parengė grupė savanorių. Dalyvavo 82 paaugliai. Pirmiausia susirinkusieji buvo paskirstomi grupelėmis ir žaisdami įvairius žaidimus susipažino bei įgydami pasitikėjimą vienas kitu pasiruošė komandinėms užduotims. Labai svarbu, kad į kiekvieną užduotį įsitrauktų visi komandos nariai. Šių metų stovykloje vyko […]

Read More

Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis

Balandžio 9 d., trečiadienį, įvyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo pastoracinės tarybos posėdis, kuriame aptarta: * Sekminės Kryžių šventovėje birželio 7-8 dienomis. Kviečiami jaunimo vadovai bei lyderiai, kuriems apie tikėjimo žinios perdavimo svarbą bei būdus kalbės Artūras Lukoševičius. Savo patirtimi ir įžvalgomis dalinsis kunigas salezietis Alessandro Bareli SDB. O Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro darbuotojai pristatys artėjančių 2015 […]

Read More

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 logotipo konkursas

  Šiais metais Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos ŽODIS 2014 organizatoriai skelbia stovyklos logotipo konkursą. Kviečiame visus bent kartą dalyvavusius Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykloje kuo aktyviau dalyvauti konkurse ir taip prisidėti kuriant bei atnaujinant stovyklą. Pasidalinkime informacija apie konkursą savo parapijoje, mokyklose, krikščioniško jaunimo grupėse ar kitoje aplinkoje. Skelbiame konkurso […]

Read More

Jaunimo susitikimas Vokietijoje

Sveiki visi norintys vykti į Vokietiją šių metų vasaros atostogų metu.    jaunimo susitikimą Vokietijoje su jaunimu iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Bolivijos ir Vokietijos 2014 m. rugpjūčio 18 – 28 d. „Europoje kurdami kartu išsaugosime Dievo sutvėrimus“

Read More

Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis

Sausio 21 d., Marijampolėje vykęs Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kunigas Viktoras Daujotis. Melstasi už jaunimą ir organizacinės Lietuvos jaunimo dienų grupės darbus. Posėdžio metu aptarti svarbiausi Lietuvos jaunimo dienų (LJD) organizaciniai klausimai: ilgalaikių savanorių ir […]

Read More

„DIEVAS SU MUMIS“ Mt 1, 23

2013 m. gruodžio 13-14 dienomis Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centre, Marijampolėje, įvyko Advento susikaupimas – seminaras „Dievas su mumis“. Apie advento prasmę, simbolius, Kalėdų tradicijas, Dievo Meilę žmogui ir lytiškumo klausimus kalbėjo kun. Teol. dr. Žydrūnas Kulpys. Susikaupimo metu jaunimas turėjo galimybę melstis Taize pamaldose, pažinti vienas kitą įvairių užduočių, žaidimų metu. Seminare dalyvavo dvidešimt penki […]

Read More

Beatliejaus ugnies kelionė

Betliejaus taikos ugnis – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Akcija buvo pradėta 1986 m. Austrijoje, Linco mieste. Kasmet ypač pasižymėjęs vaikas iš Austrijos keliauja į Palestiną ir Betliejuje uždega žvakę, kuri lėktuvu, specialioje kapsulėje, transportuojama į Vieną iš kur ugnis paplinta po visą šalį, o vėliau ir po visą Pasaulį. Šiais metais dvylikametis […]

Read More

Keliaujanti SG stovykla

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro prevencinė programa „VVJC Sniego gniūžtė“ š. m. gruodžio 7 d. buvo organizuota Keturvalakių mokykloje-daugiafunkciame centre Karkliniuose. Stovykla buvo skirta vyresniojo amžiaus mokiniams nuo 14 metų. Džiugu, kad Keturvalakių miestelio, Karklinių, Ožkasvilių, Valavičių  kaimų bei  Marijampolės ir Padovinio jaunuoliai aktyviai įsiliejo į stovyklautojų gretas. Viso Karkliniuose šurmuliavo apie 40 jaunuolių.

Read More