Close

Palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC beatifikacijos metinių minėjimas Marijampolėje

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai Tikėjimo metais Viešpatie! Tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs! (Pal. J. Matulaitis) Tradicija, ir tik tradicija, gali išsaugoti esminius ir svarbiausius dalykus. Tokia katalikiško gyvenimo Lietuvoje tradicija jau tapo palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie šiais, Tikėjimo, metais yra skirti Jo paskelbimo palaimintuoju 26-osioms metinėms.

Read More

Jaunimo žygis į Lūginę

Katalikiško gyvenimo Lietuvoje tradicija jau tapo palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio atlaidai Marijampolėje, kurie šiais, Tikėjimo, metais jau yra 26-ieji. Iškilmių išvakarėse, šeštadienį, tikintis jaunimas nuo bazilikos išėjo į piligriminį žygį Lūginėn, tėvo Jurgio tėviškėn. Jaunuoliai tai pavadino savaitgalio iššūkiu, nes apie 80 žmonių išėjo ne šiaip sau žygin, bet į procesiją paskui kryžių, procesiją su giesmėmis […]

Read More

Iššūkis pasitikėti

Štai ir prasidėjo pal. Jurgio Matulaičio atlaidų savaitė. Kaip ir kasmet ją pradedame melsdamiesi už jaunimą ir kartu su jaunimu. Jaunuoliai buvo kviečiami dalyvauti ne tik pačiuose atlaiduose. Jie turėjo galimybę priimti viso savaitgalio iššūkį. Iššūkį palikti savo patogią kasdienybę bei priimti nežinomybę.

Read More