Close

Vaikų ir jaunimo chorai

Lazdijų dekanato jaunimo šlovinimo vakaras „DOVANOJU…“

Artėjant šiam Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų festivalio „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia!” chorų festivaliui, pirmą kartą, bet, tikimės, ne paskutinį, buvo suorganizuotas  Lazdijų dekanato jaunimo šlovinimo vakaras „DOVANOJU…“. Vakaro idėja – susitikti ir pabūti kartu, dekanato jaunimo būryje pasiruošti lapkritį vyksiančiam festivaliui, pasimelsti vieniems už kitus, pabūti Viešpaties artumoje, atverti širdis Jo […]

Read More

Prasideda pasiruošimas Vilkaviškio ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklai

Atrodo, dar vis girdisi praėjusios Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklos aidas, tačiau vadovų komanda jau kuria naujus planus. Stovyklaujame jau 14 metų kiekvieną vasarą suburdami patį aktyviausią Vilkaviškio vyskupijos parapijų jaunimą, dovanodami jiems įsimintiną bendrystės su Dievu ir bendraminčiais laiką. Tad šių metų spalio 10–11 dienomis Liškiavoje vyko pirmasis šiai stovyklai planuoti skirtas […]

Read More

Apie šlovinimo vakarą Alytaus Šv. Kazimiero parapijoje

Spalio 11 d., sekmadienį, Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčioje po vakarinių šv. Mišių vyko šlovinimo vakaras: prieš išstatytą Švč. Sakramentą buvo giedamos giesmės, kalbami iš širdies kilę maldos žodžiai. Šlovinimo vakaro pabaigoje klebonas visus susirinkusius palaimino Švč. Sakramentu. Šlovintojų komandą sudarė aštuoni žmonės atvykę iš Kauno, o kartu pašlovinti Dievą susirinko apie penkiasdešimt žmonių, kurių daugumą […]

Read More

Artėja Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje!

Pasaulio jaunimo dienos (toliau PJD) Krokuvoje Data: 2016 07 25 – 2016 07 31 Dienos vyskupijose: 2016 07 20 – 2016 07 25 Tema: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7) Puslapis: http://www.krakow2016.com/en/  Kvietimas: Pradėdami pasiruošimą Pasaulio jaunimo dienų susitikimui melskimės Pasaulio jaunimo dienų 2016 malda: Dieve, gailestingasis Tėve, kuris apreiškei Tavąją meilę savo Sūnuje Jėzuje Kristuje ir išliejai […]

Read More

Kviečia SIELOS (šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis)

Kas? Šiuolaikinės krikščioniškos muzikos festivalis SIELOS Kada? Lapkričio 14 d. nuo 15 val. Kur? Telšiuose. Koks festivalio tikslas? Supažindinti visuomenę su šiuolaikine krikščioniška muzika ir padrąsinti bei palaikyti jos kūrėjus. Planuojamos vietos, kur gros nuostabi krikščioniška muzika: Žemaitės Dramos Teatras (Respublikos g. 18) Telšių menų inkubatorius (Muziejaus g. 29) Žemaitės gimnazija (Šviesos g. 15) Telšių Šv. Antano […]

Read More

Lapkričio 13–15 d. kviečiame į šeštąjį Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų festivalį „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia!“

Lapkričio 13–15 d. Vilkaviškyje skambės džiaugsmingos krikščioniškosios giesmės – vyks šeštasis Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų festivalis „Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia!“. Renginį organizuoja Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras, Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija, „Ąžuolo“ progimnazija. Pagrindinis šio festivalio tikslas ir uždaviniai: tarpusavio patirties dalinimasis ir bendradarbiavimas, bažnytinio giedojimo tradicijų išsaugojimas ir perdavimas, […]

Read More

ARTĖJA VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS MINISTRANTŲ, ADORUOTOJŲ IR GIEDOTOJŲ STOVYKLA ,,TOTUS TUUS“ !

Vasara lekia pašėlusiu greičiu: įvairiuose Lietuvos kampeliuose viena po kitos vyksta įvairios stovyklos, suburiančios jaunus žmones, kviečiančios juos šiek tiek išeiti iš savo kasdienybės ir žadančios daug įspūdžių. Liepos 14 dieną Alytaus rajone, Nemunaityje, esančioje stovyklavietėje prasidės ir visą savaitę vyks jau tryliktoji Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla, kuri šiais metais vadinasi ,,TOTUS […]

Read More