Close

Pasaulio ir Lietuvos JD

2015 m. Lietuvos jaunimo dienos jau turi savo globėją!

  Balandžio 29 d., antradienį, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdis. Susirinkusieji visi kartu dalyvavo šv. Mišiose. Jas aukojo Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei kunigai atvykę iš įvairių vyskupijų. Posėdžio metu apsvarstyti aktualiausi klausimai. Išsirinktas Lietuvos jaunimo dienų (toliau LJD) globėjas […]

Read More

Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis

Sausio 21 d., Marijampolėje vykęs Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kunigas Viktoras Daujotis. Melstasi už jaunimą ir organizacinės Lietuvos jaunimo dienų grupės darbus. Posėdžio metu aptarti svarbiausi Lietuvos jaunimo dienų (LJD) organizaciniai klausimai: ilgalaikių savanorių ir […]

Read More

Jaunimo dienos: svarbiausia, ką patyrėme ir matėme, tą skelbiame ir liudijame jums, skaitytojai!

Katalikiškas jaunimas penktadienio vidurdienį (birželio 28 d.) rinkosi, kiti nedrąsiai, kiti pakiliai nusiteikę. Nemaža susirinko – apie šimtą jaunuolių susėdo į du autobusus ir išvyko į kelionę, dauguma nė nenutuokė, kas tai yra Jaunimo dienos. Iš Šakių rajono vyko ir daugiau dalyvių, savo ruožtu kilusių į kelionę grupelėmis. Nors oras nieko gero nežadėjo, dalyvių autobusai […]

Read More