Close

Lietuva

Posėdžiavo Lietuvos skautijos dvasios vadai

Birželio 2 d., pirmadienį, Nacionalinėje Lietuvos skautijos būstinėje įvyko Lietuvos skautijos dvasios vadų posėdis. Jame dalyvavo Lietuvos skautijos dvasios vadovas kun. Arūnas Jankauskis ir Marijampolės krašto dvasios vadas kun. Vidmantas Striokas, kun. Vytautas Mazirskas, kitų kraštų dvasios vadai bei vyr. skiautininkė – Ieva Žilinskienė.

Read More

Jaunimo susitikimas Vokietijoje

Sveiki visi norintys vykti į Vokietiją šių metų vasaros atostogų metu.    jaunimo susitikimą Vokietijoje su jaunimu iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Bolivijos ir Vokietijos 2014 m. rugpjūčio 18 – 28 d. „Europoje kurdami kartu išsaugosime Dievo sutvėrimus“

Read More

Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis

Sausio 21 d., Marijampolėje vykęs Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdis prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir kunigas Viktoras Daujotis. Melstasi už jaunimą ir organizacinės Lietuvos jaunimo dienų grupės darbus. Posėdžio metu aptarti svarbiausi Lietuvos jaunimo dienų (LJD) organizaciniai klausimai: ilgalaikių savanorių ir […]

Read More

Jaunimo dienos: svarbiausia, ką patyrėme ir matėme, tą skelbiame ir liudijame jums, skaitytojai!

Katalikiškas jaunimas penktadienio vidurdienį (birželio 28 d.) rinkosi, kiti nedrąsiai, kiti pakiliai nusiteikę. Nemaža susirinko – apie šimtą jaunuolių susėdo į du autobusus ir išvyko į kelionę, dauguma nė nenutuokė, kas tai yra Jaunimo dienos. Iš Šakių rajono vyko ir daugiau dalyvių, savo ruožtu kilusių į kelionę grupelėmis. Nors oras nieko gero nežadėjo, dalyvių autobusai […]

Read More

Vorkutos sukilimo minėjimas

Maloniai kviečiame dalyvauti akcijos „Vorkuta 13“, skirtos paminėti Vorkutos tremtinių sukilimo 60-ąsias metines, pristatyme, kuriame ekspozicijos dalyviai pasidalins įspūdžiais ir vaizdais iš tolimosios Rusijos šiaurės. Laukiame atvykstant! Marijampolės Meilės Lukšienės Švietimo centro salėje, Butlerienės g. 3, spalio 5 d. (šeštadienį), 14.00 val. Ekspedicijos globėjas Europos parlamento narys Algirdas Saudargas

Read More

TVIRTI TIKĖJIMU

Pasaulio jaunimo dienos – tai didžiausias katalikiško jaunimo susibūrimas, vykstantis kas treji metai vis kitame žemyne. Tai tikra, gyva, jaunatviška tikėjimo manifestacija drauge su popiežiumi Benediktu XVI- uoju bei šios idėjos autoriumi, palaimintuoju Jonu Pauliumi II –ouju. Jis, Jonas Paulius, būdamas popiežiumi pradėjo kviesti pasaulio jaunimą į bendrą tikėjimo piligrimystę. Pirmosios oficialios Pasaulio jaunimo dienos […]

Read More

XIV Lenkijos Jaunimo susitikimas prie Lednicos

2010 birželio 5 dieną 19 žmonių delegacija iš Vilkaviškio, Šiaulių, Panavėžio vyskupijų, vykome į Lenkijos jaunimo dienas, kurias organizuoja br. Jan W. Gura, OP.  Šiame katalikiško jaunimo susitikime dalyvavo delegacijos iš Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Portugalijos, Anglijos. Susitikimo tem „ Moteris – dovana ir paslaptis“. Renginyje dalyvavo apie 80 tūkstančių jaunimo.     Susitikimo programa

Read More