Close

Piligrimystė

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo Sekminių piligrimystė „Pasitikiu Tavimi“

Š. m. birželio 10 – 12 dienomis, Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras, pritariant ir į organizavimą įsijungiant visai vyskupijos jaunimo reikalų tarybai, inicijavo jaunimo piligriminę kelionę „Pasitikiu Tavimi“, skirtą visoje Lietuvoje švenčiamiems Dievo Gailestingumo metams pažymėti. Piligriminė kelionė Marijampolė – Meteliai – Kryžiai buvo noras paskatinti vyskupijos jaunimą drauge keliaujant patirti ne tik žmogiškos bendrystės malonę, […]

Read More

Renginys Budavonės kankiniams paminėti

Šiemet sukanka 70 metų nuo to laiko kai Budavonės miške buvo nukankinti trys mūsų vyskupijos kunigai. Birželio 17-18 d. Vilkaviškio vyskupijos Kurija ir Vilkaviškio dekanatas, talkinant vyskupijos jaunimo centrui organizuoja šios datos minėjimą jaunimui. Apie kunigų kankinystę skaitykite: Trims kunigams Sutrumpinta programa ir Plakatas_A4_2011_birzelio_17-19

Read More

Piligriminė kelionė

Piligriminė kelionė į XV-ąjį Lenkijos jaunimo susitikimą Lednicoje 2011 m. birželio 4 – 5 d. Tema: „Jonas Paulius II – Šventumas nebus pamirštas!“ Kelionės kaina 50 Lt.  (įskaičiuotas sveikatos draudimas ir kelionė autobusu). Registracija BŪTINA el. paštu jaunimo.c@vk.lcn.lt (nurodyti savo vardą, pavardę, tel.nr., el. paštą) . Telefonas pasiteiravimui 8-343 92891 Programa:Lednica_11_programa Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centras Kelionę  remia JAV […]

Read More

Pradėk savo kelionę į Pasaulio jaunimo dienas 2011 Madride! „Būkite įsišakniję Kristuje ir ant Jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu.       (Kol 2,7)   ¡Vamos! www.madrid11.lt »

Read More

Vasara Taize…

Daugelis vasarą vykusių piligrimų buvo girdėję apie TAIZE. Tai vienuolyno kaimelis šiaurės Prancūzijoje. Apie jį man pasakojo brolis. Atvykus į TAIZE, mano dėmesį patraukė jaunų  žmonių gausa. Vieni jų buvo siauraakiai, o kiti – tamsiaodžiai, tačiau visus žmones kažkas vienijo. Aplink viešpatavo ramybė ir draugiškumas, nebuvo girdėti pašaipių replikų negalią turintiems žmonėms. Iš pradžių turėjome […]

Read More

Taize žiemos prisiminimai…

Noriu padėkoti už Taize kelionę, už tokį Naujų metų sutikimą, kokio dar niekada nebuvau turėjusi. Tai buvo kelionė, padėjusi man daug ką suprasti, kažką atrasti naujai, mėgautis žmonių artumu, jų bendryste, šiluma, gerumu.. Visos maldos, giesmės, meilė Dievui, ir nauji pažįstami pasiėmė dalelę mano širdies, palikdami joje neišdildomus, bet pačius gražiausius prisiminimus. Tai kelionė, kuri […]

Read More

KELIAUKIM Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS MADRIDE 2011.VAMOS!

„Būkite Kristuje įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (Kol 2, 7). Atsiliepdami į šiuos Šv. Rašto žodžius ir popiežiaus Benedikto XVI raginimą, kviečiame jaunimą į Pasaulio jaunimo dienas 2011 m. Rugpjūčio 11 – 15 d. Ispanijos (arba aplinkimių valstybių) vyskupijose, rugjūčio 16 – 21 d. kartu su dviem milijonais piligrimų Madride Išsamesnė informacija prikabintame čiaMADRIDAS […]

Read More