Close

2016-08-16

Įvyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų stovykla MISERICORDIAE VULTUS!

Rugpjūčio 8-14 dienos – šiais metais mūsų vyskupijai buvo ypatingos, nes Jadagoniuose vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla MISERICORDIAE VULTUS!

Atidarymo dieną visi susitikome ir apžiūrėjome naują stovyklavietę, vyr. vadovas Aurimas Galianovas atidarė stovyklą pristatydamas vadovus. Visi kartu keliavome į netoliese esančią koplytėlę, kurioje šv. Mišias aukojo Jaunimo centro vadovas kun. Jonas Cikana, kartu koncelebravo kun. Vytautas Mazirskas ir kun. Vitalij Volodkovič. Po šv. Mišių sužinojome kas kokiai komandai priklausys ir kartu su komandų vadovais keliavome ruoštis vakaro programai. Jos metu susigalvojome pavadinimus: „Bėgu pas Tėvą“, „Su meile – parapijonai!“, „Trejybė, bet ne šventoji“, „Samariečiai“, „Gailestingumo apaštalai“, „Dievo kumštis“, „Amigos“, „Maltos ordinas“.

Šiais metais komandos daug laiko praleido kartu: turėjo netgi vakaro programą tokią, kokią visi kartu susiplanavo – vieni kartu žiūrėjo filmą, kiti ėjo pasivaikščioti panemune, žaidė futbolą, kalbėjosi, meldėsi, žaidė įvairius žaidimus. Tai padėjo geriau pažinti šalia esantį.

Stovyklos metu daug laiko skirta gilinimuisi į gailestingumą katechezių metu; susitikome su Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos atstovėmis, kurios nuosekliai pristatė ir išanalizavo Dievo gailestingumo paveikslą. Daug laiko skirta maldai: kiekvieną dieną 15 val. meldėmės Dievo gailestingumo vainikėlį, taip pat dalyvaudavome šv. Mišiose. Vieną dieną vyko nuolatinė adoracija, kurioje dalyvavome šeimomis. Susitaikinimo su Dievu vakarą ne tik giedojome, ėjome išpažinčių, bet norintieji galėjo eiti užtarimo maldos – tai daugelį stipriai palietė.

Vienas vakaras buvo skirtas liudijimams. Liudijo stovyklos vadovai, stovyklautojai ir kviestinis svečias Žanas Talandis. Liudijimai – įvairiausiomis temomis, bet visus siejo tai, kad kiekviename buvo aiškiai matomas Dievo veikimas ir vedimas. Vieni pradėjo vertinti, kad Dievas jiems daug davė ir džiaugėsi tvirtomis šeimomis, gerais stogais virš galvos, kitiems tai buvo liudijimas, kad ne jie vieni patiria išbandymus ir tai sustiprino jų ryžtą dar labiau artintis prie Kristaus ir visa kas vyksta jų gyvenime patikėti Dievo gailestingumui.

Vieną dieną kaip piligrimai – sudėję intencijas ir paėmę po kaladėlę su Kristaus kančios istorijos vaizdais, išėjome į žygį iki Vilkijos – giedojome ir meldėmės. Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčioje jautriai ir giliai išgyvendami Kristaus kančią keliavome per kryžiaus kelio stotis. Vėliau, keliaujant atgalios į stovyklą visus sušildė mojuojantys ir dėkojantys žmonės.

Stovykloje netrūko progų ir pasilinksminti, pasišokti ir pažaisti. 🙂 Šokome „apakinti“ diskotekos šviesų, šokome ir lietuvių liaudies šokius, taip pat žaidėme įvairius žaidimus. Įvyko ir futbolo varžybos tarp vadovų ir stovyklautojų. Aišku, kaip dažniausiai nutinka – laimėjo stovyklautojai. 🙂

Uždarymo vakaro metu, kartu su stovyklautojų tėveliais dėkojome vadovams, kurie stovykloje darbavosi visiškai savanoriškais pagrindais. Jaunuoliai rodė savo talentus: grojo, šoko, dainavo… Buvo parodytas visą stovyklą kurtas spektakliukas apie Sūnų palaidūną (Lk 15, 11-32). Išėję paskutinį kartą pabūti su šeima, padėkoti vieni kitiems, palaiminti – stovyklautojai ir vadovai atsisveikino.

Stovykla – neįtikėtinas laikas jaunuoliams ir vadovams… Neįtikėtinas malonės laikas! Septynios dienos, kaip viena diena. 🙂

Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras padėkos žodį taria:

Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai už visokeriopą palaikymą;

Kunigams: Linui Baltrušaičiui, Mindaugui Martinaičiui ir Juozui Fakėjavui bei Vitalij Volodkovič ir Vytautui Mazirskui už pagalbą švenčiant Susitaikinimo sakramentą;

Visiems stovyklos savanoriams;

Visiems vienaip ar kitaip parėmusiems stovyklą: Vilkaviškio vyskupijos kurijai, fondui Renovabis, Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, Fondui „Immaculata“, Gedimino Olsevičiaus bitininkystės ūkiui, VšĮ Šakių vaikų ir jaunimo centrui, Garliavos Švč. Trejybės parapijos klebonui kun. Gintarui Urbštui ir visiems geros valios žmonėms pinigais, darbu ar malda prisidėjusiems prie šios stovyklos įgyvendinimo.

Foto: Marijos Stanulytės.

Video apie vadovus.

Rūta Jurkšaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *