Close

2016-11-15

Jaunimo sielovados forumas 2016

Lapkričio 11-12 dienomis, Kaune vyko Jaunimo sielovados forumas „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“. Susirinko jaunimas ir jų vadovai iš įvairių Lietuvos kampelių.

Forumą atidarėme su šlovinimo grupe „Iš nieko“; sveikinimo žodį tarė Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas vysk. Arūnas Poniškaitis bei sekretorė Roberta Daubaraitė-Randė ir betarpiškai po to pakviestas brolis  Egidijus iš Tiberiados bendruomenės kalbėjo tema „Kaip evangelizuoti jaunimą?“. Norisi pasidalinti pora sakinių iš brolio kalbos: „Lietuvoje labai stiprus bendruomeniškumo poreikis. Stipresnis nei Belgijoje“ ir „ Jaunimui reikia liudytojų!“.

Po brolio kalbėjo Taizé brolis Han-Yol padedantis organizuoti Naujametinį susitikimą Rygoje. Tema „Evangelizacija už ribų, diaugiakultūrinė patirtis“. Labiausiai įstrigusios mintys: „Reikia su jaunimu būti ten, kur jie yra (psichologiškai, socialiai, geografiškai…) ir juos išklausyti.“ Ir „Jauni žmonės dažniausiai mato, koks sprendimas situacijoje yra teisingas. Jie klausia ką jie gali padaryti, iš kur gauti stiprybės įgyvendinti teisingą sprendimą.“

Sočiai papietavę sugrįžome paklausyti sesės Celinos Galinytės, bet… Uždavė darbo. 🙂 Tema „Evangelizuoti jaunimą – darbas ar gyvenimas?“. Dirbome net sušilę mažose grupelėse ir kiekviena grupelė pristatė savo išvadą ir motyvus.

Po šv. Mišių, kurias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, vyrk. A. Poniškaitis ir kunigai iš įvairių vyskupijų, susirinkome į furšetą. Puikiai pasibuvę – pabendravę vykome į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią: adoravome, šlovinome, Susitaikėme su Viešpačiu Dievu.

Šeštadienį pradėjome šv. Mišiomis ir šlovinimu kartu su grupe „Kalvos“. Pasimeldę klausėmės tėvo jėzuito kun. Vytauto Sadausko paskaitos „Geroji Naujiena: ar ji tikrai gera ir nauja?“, prisistatė iniciatyvos „ MAGIS“, „Šaukštas medaus“, „Baltai juoda“, Kataliko balsas, „Esu vertas daugiau“, vyko diskusijos mažose grupelėse.

Galiausiai pristatytos Lietuvos Jaunimo dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32b), kurios vyks Vilniuje bei pasiruošimo programa.

Visi kartu užbaigėme forumą giesme, malda.
Nuotraukų albumas

Rūta Jurkšaitė

2 Comments on “Jaunimo sielovados forumas 2016

Už šv. Tradiciją
2016-11-18 at 21:57

Taize yra grynas jaunimui smegenų plovimas. Čia yra protestantų išmislas. Kodėl jiem sąmoningai meluojama, kad visos religijos yra geros? Vienintelė Katalikų religija yra teisinga, kitos yra klaidingos, tą kalba Šv. Paulius savo laiškuose. Vatikanas su savo „ekumenizmu“ suklaidino visus tikinčiuosius neva visur galimas išganymas, atsibuskit mielieji. Jaunime, liberalizmas ir sekuliarizmas pasėjo bažnyčioje sumaištį, jūs nesekit šio padaulio nevykusia mada. Kalta Vatikano II susirinkimo reforma, kuri sunaikino tikrosios Kristaus įsteigtos autentiškos bažnyčios įvaizdį. Gerai apsidairykit ir pamatysit, Motina Bažnyčia griūva iš vidaus. Sakau tik tiesą ir nieko daugiau. Saugokite tikėjimą!!!!

admin
2016-12-09 at 11:55

Atsakysime Jums Taize giesmės žodžiais: „Ramybę siela randa Viešpatyje, paguoda mūsų – Jis“.
Iš tikrųjų linkime ramybės Viešpatyje, nes kol kas juntame tik neapykantą. Jeigu skaitote Šventąjį Raštą, Jėzus sako: „Visi tebūna viena“. Neturime patirties, kad po Taize susitikimų jaunuoliai paliktų Katalikų Bažnyčią. Priešingai – Taize juos atveda į Bažnyčią.
Palaimos +

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *