Close

2019-06-11

Jaunimo Sekminės

Birželio 8–9 dienomis iš Alytaus į Metelius ir Kryžių šventovę pėsčiomis keliavo jaunimas panoręs švęsti Sekmines kitokiu formatu. Piligrimai susirinko iš Alytaus, Šakių, Daugų, Kazlų Rūdos, Kučiūnų, o vėliau vakare prisijungė dalyviai iš Liškiavos, Prienų, Lazdijų.

Birželio 8 d., šeštadienį, nuo Alytaus Šv. Angelų Sargų į piligriminę kelionę leidęsis jaunimas – giedojo, meldėsi ir nepaisydami svilinančio karščio vieną po kito įveikė ne vieną dešimtį kilometrų. Pakeliui sustojo Miroslavo Švč. Trejybės parapijoje ir sutikti klebono kun. Miroslavo Dovdos atsikvėpė, pasivaišino skanutėle šiupinine sriuba. Bet laikas greitai praėjo ir vėl reikėjo keliauti į priekį. Pasipildę gertuves vandeniu visi pakilo, išsirikiavo ir su giesme patraukė toliau.

Laukė ilgas kelias, mažai pavėsio, nes aplink vieni laukai. Gerai, kad bent vėjelis pūtė. Žingsnis po žingsnio ir štai – vakarop jau šviečia Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčios bokštai. Visi suguža į bažnytėlę pagarbinti Švenčiausiajame Sakramente esančio Kristaus. Kartu ir atsikvėpti nuo kaitros. Juos pasitinka Garliavos  Švč. Trejybės parapijos šlovinimo grupė ir visi kartu sugiedoję giesmę patraukia vakarieniauti.

Po skanios vakarienės, trumpai atsipūtę vėl grįžtame į Metelių bažnytėlę. Čia vyko Sutaikinimo pamaldos, Švč. Sakramento adoracija. Jaunimas atliko išpažintį, šlovino Dievą giesmėmis, verkė… O Dievas liejo malones! Niekas nenorėjo skirstytis – giedojo ir giedojo… Bet laikas eina ir vis tiek teko išeiti, nes laukė vakaro programa.

Vakaro programos metu visi kartu kvatojosi, nes „Impro 241“ aktoriukai davė garo, o jaunimas aktyviai dalyvavo veiksme.  Galiausiai atėjo laikas miegui ir visi nurimo nakties poilsiui, nes kitą dieną dar laukė dalis kelio nuo Metelių iki Kryžių.

Sekmadienį po pusryčių visi susirikiavo ir pajudėjo link Kryžių. Tebuvo likę tik 8 kilometrai, tad kelias neprailgo. Atėjusius piligrimus pasitiko vyskupas Rimantas Norvila. Visi drauge nusifotografavo. Po to jaunimas ėjo į senosios koplyčios vietą ir meldėsi Švč. Mergelės Marijos litaniją. Grįžo šv. Mišioms su giesme.

Po iškilmingų šv. Mišių vieni liko prie dusios ežero, kiti skirstėsi namo.

Nuoširdi padėka skrieja savanoriams – Irminai iš Virbalio, Aivai ir Miglei iš Simno, Andriui iš Lazdijų, Aliui iš Kalvarijos ir klierikui Tautvydui iš Marijampolės.

Dėkojame Alytaus dekanato mokytojoms ir Šakių parapijos sesėms pakvietusioms ir suorganizavusioms jaunimą.

Dėkojame Alytaus dekanato dekanui Arūnui Užupiui už visokeriopą pagalbą ir gerą širdį.

Dėkojame kun. Aurimui Stiklakiui ir kun. Vytautui Sakavičiui visą kelią nuo Alytaus iki Metelių lydėjusiems jaunimą. 

Dėkojame pakeliui mus priėmusios Miroslavo parapijos klebonui kun. Miroslav Dovdai, Metelių klebonui kun. Vytautui Prajarai.

Dėkojame Garliavos Švč. Trejybės šlovintojamas ir jų vadovui Viktorui Jermolovui.

Dėkojame mus parėmusiems bandelėmis ir kitais skanėstais – Ričardui ir Dainorai Nevuliams bei Mantingai.

Dėkojame LKRŠ fondui skyrusiam finansavimą. 

Dėkojame mus lydėjusiems maldoje. 

Labiausiai dėkojame Dievui už tai, kad mus surinko, troško mūsų bendrystės, norėjo, kad išgyventume Jo artumą ir numalšintume širdžių troškulį. Aleliuja!

Nuotraukomis galite pasigėrėti čia.

VVJC

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *