Close

2010-04-26

Balandžio 17 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų susitikimas

Š. m. balandžio 17 d. Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, vyko Vilkaviškio vyskupijos ministrantų susitikimas, kuris prasidėjo Šv. Mišiomis pastoracinio centro koplyčioje. Šv. Mišias už susirinkusius ministrantus aukojo, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras, kun. Gintautas Kuliešius, kuris homilijos metu prisiminė savo kaip patarnautojo laikotarpį. Jis taip pat kalbėjo ir apie ministranto reikšmę, kuri yra įpatinga liturginių apeigų metu.

Po Šv. Mišių ministrantai susirinko auditorijoje, kurioje klausėsi Jonavos Senamiesčio gimnazijos tikybos mokytojo, teol. lic. Rūtenio Jančiaus pranešimo. Lektorius savo pranešimą pradėjo nuo ministrantų maldos, kuri yra kalbama prieš Šv. Mišias, akcentuodamas, kad šios maldos dėka, ministrantas gali tinkamai pasiruošti ir susikoncentruoti Šv. Mišių aukai ir kad tinkamai atliktų savo pareigas patarnaudamas pačiam Kristui kunigo asmenyje.

Mokytojas Rūtenis taip pat pristatė ministranto tikslą, t.y. garbinti Dievą tinkamai dalyvaujant liturginėse apeigose, o taip pat semtis žinių, kurios tinkamai ugdytų patį ministrantą kaip aktyvų liturgijos dalyvį.  Rūtenis akcentavo, kad ministrantas yra tam tikras mokytojas susirinkusiai bendruomenei, kuri dėka ministranto gali tinkamiau  dalyvauti liturgijoje. Ministrantams buvo aiškinama, kad jų aktyvus dalyvavimas liturginėse apeigose, patarnautjant, yra pavyzdys susirinkusiems tikintiesiems, kurie tampa ne klausytojai o liturgijos dalyviai. Todėl mokytojas susirinkusiems ministrantams pristatė ir pačios liturgijos reikšmę ir prasmę, kuri jau dabar žemėje atspindi dangiškąją liturgiją (šventimą) Tėvo namuose. Ministrantams taip pat buvo aiškinama, kad liturgija nėra privatūs veiksmai, bet vieši Bažnyčios veiksmai, kurie yra vienybės ženklas ir kuriuos prižiūri vyskupai.

Mokytojas Rūtenis taip pat pristatė, kad Bažnyčia būdama vienas kūnas (mistinis Kristaus kūnas), tik su skirtingomis narių pareigomis, išreiškia Bažnyčios vienybę, o taip pat ir atskirų narių aktyviu dalyvavimu pačioje liturgijoje. Todėl labai svarbu, kad į liturgiją būtų įtraukti ir bendruomenės nariai, kurie būtu tinkami atlikti skirtingas pareigas, pvz.: skaitovai, atnašų nešėjai ir t.t. Per tikinčiųjų aktyvų dalyvavimą ypatingai pasireiškia visų susirinkusiųjų kaip liturgų (švenčiančiųjų) pareigybės, kurias atlieka pagal apeigų prigimtį ir liturginius reikalavimus.

Baigdamas savo pranešimą, mokytojas ministrantams akcentavo jų pareigybes. Jie privalo liturgijoje dalyvauti pilnai ir iki galo, o ypatingas dėmesys skiriamas Komunijos priėmimui. Taip pat svarbu, kad ministrantas liturgijoje dalyvautų sąmoningai suprasdamas jų prasmę, kad tokiu būdu tinkamiau galėtu jungtis su Viešpaciu. Žinoma, ministrantas yra ir bendruomenės narys, todėl buvo kacentuojama, kad jis liturgijoje dalyvautų benduormeniškai, t.y. atsakinėjimas į kreipinius, atitinkamų veiksmų atlikimas pagal liturginias nuostatas.

Po pranešimo, mokytojas Rūtenis dar atsakė į ministrantų klausimus, o po jų, visi drauge prisiminė vienos iš ministrantų stovyklos momentus.

Po pietų, mintimis apie ministratų tarybą, dalijosi Vilkaviškio vyskupijos kilerikas Audrius Jakaitis, kuris akcentavo ministrantų tarybos gaires ir tikslus. Ministrantai išsakė savo mintis ir pasiūlymus kaip galėtų tinkamai veikti ši taryba.

Ministratntai taip pat turėjo praktinius užsiėmimus, kurių metu pasitikrino savo žinias apie liturgijoje naudojamus reikmenis ir veiksmus.

Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centro informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *