Close

Jaunimo dienos

 Čia pateikiama visa informacija apie Lietuvos jaunimo dienas / Pasaulio jaunimo dienas / Vyskupijos jaunimo dienas, pasiruošimo programa

ir kiti dokumentai.

 

 http://jaunimodienos.lt/ 

Kas yra LJD?

Tikėjimo šventė, kurioje nėra žiūrovų – čia visi liudija ir dalinasi su kitais savo tikėjimo džiaugsmu.
Bažnyčios diena  
– tikėjimo bičiulių ir draugų diena, kai visi išgyvena tikrą vienybę.
Liudijimo diena 
– kai jauni žmonės drąsiai patvirtina savo „Taip“ Kristui.
Atradimų diena 
– tikėjimas yra nuotykis, o Lietuvos jaunimo dienos – jo dalis! Leiskis į šią kelionę su savo draugais!

Jaunimo dienų istorija

Jaunimo dienos buvo inicijuotos popiežiaus Jono Pauliaus II. 1984 –aisiais metais popiežius pakvietė jaunus žmones iš viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susitikimas sulaukė didelio pasisekimo – susirinko daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių. Popiežius nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje. Jau 1985 metais pasaulio jaunimo dienos buvo paskelbtas reguliariu renginiu. Jos minimos kiekvienų metų Verbų sekmadienį, o kas trečius metus sukviečia visą pasaulio jaunimą į tarptautinį susitikimą.

Lietuvos jaunimo dienų ištakomis galima laikyti susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II 1993 09 06 Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Šį susitikimą jis pradėjo sakydamas „Kaip aš troškau šio susitikimo!“

Lietuvos jaunimo dienos buvo pradėtos rengti kaip pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms. Pirmosios LJD vyko 1997 metų vasarą. Tai buvo piligriminis žygis į Trakus.

2000 metais vykusios Lietuvos jaunimo dienos „Tarp dangaus ir žemės“ surinko apie 4000 jaunų žmonių. Šios LJD buvo ne tik pasiruošimas Pasaulio jaunimo dienoms Romoje, bet ir didelis, džiaugsmingas susitikimas jaunų žmonių, kurie negalėjo vykti į tarptautinį susitikimą Italijoje.

2004 metais Lietuvos jaunimo dienos jau įgavusios tradiciją prasidėjo Šiauliuose ir pasibaigė prie Kryžių kalno. Susirinkę apie 5000 jaunų žmonių gilinosi ir dalinosi savo tikėjimu atsiliepdami į temą „Negaliu tylėti“.

2007 metais Lietuvos jaunimo dienos „Drąsos! Tai aš” sukvietė virš 6000 jaunų žmonių į Klaipėdą. Pirmą kartą LJD turėjo savo globėją – Šv. Teresėlė, kuri „pati atvyko“ – jos relikvijos buvo atvežtos Susitaikinimo pamaldoms bei Šventoms Mišioms.

2010 metais Lietuvos jaunimo dienos „ Kelkis ir Eik“ vyko Panevėžyje. Čia dalyvavo arti 7000 dalyvių. Pirmą kartą renginys vyko arenoje.

2013 metais Lietuvos jaunimo dienos „ Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 1-17)  vyko Kaune.

2015 metais, VII Lietuvos jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34) vyko Alytuje, birželio 27-28 d.

2017 metais Lietuvos jaunimo dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32b) vyko Vilniuje.

2020 metais Lietuvos jaunimo dienos vyks Šiauliuose. 😉

Pasiruošimo programos:

LJD_2017_Vilnius_pasiruosimo_programa_Worde
2017 pasiruošimo programos video

ljd_2015_alytus_pasiruosimo_programa

ljd_2013_kaunas_psiruosimo_programa