Close

Piligrimystė

KELIAUKIM Į PASAULIO JAUNIMO DIENAS MADRIDE 2011.VAMOS!

„Būkite Kristuje įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (Kol 2, 7). Atsiliepdami į šiuos Šv. Rašto žodžius ir popiežiaus Benedikto XVI raginimą, kviečiame jaunimą į Pasaulio jaunimo dienas 2011 m. Rugpjūčio 11 – 15 d. Ispanijos (arba aplinkimių valstybių) vyskupijose, rugjūčio 16 – 21 d. kartu su dviem milijonais piligrimų Madride Išsamesnė informacija prikabintame čiaMADRIDAS […]

Read More

Pasaulio jaunimo dienos Madride

2008 metais jaunimas iš viso pasaulio susirinko Australijoje (Sidnejuje) Pasaulio jaunimo dienose (PJD) švęsti bendrystę, liudyti žmonėms krikščionių vienybę, tikėjimą, džiaugsmą ir viltį. Popiežius Benetiktas XVI, pagal PJD pagrindinę temą „kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1,8), ragino jaunuolius drąsiai priimti Šventosios Dvasios teikiamas malones.

Read More

Žinia 26-osios Pasaulio jaunimo dienos proga, 2011 m.

Popiežius Benediktas XVI „Būkite Kristuje įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (plg. Kol 2, 7). Brangūs bičiuliai! Dažnai mintimis grįžtu prie Pasaulio jaunimo dienos Sidnėjuje 2008 metais. Ten išgyvenome didelę tikėjimo šventę, kurios metu galingai veikė Dievo Dvasia, kurdama artimą bendrystę tarp dalyvių, susirinkusių iš viso pasaulio. Tas sambūris, kaip ir ankstesnieji, subrandino gausių […]

Read More

Piligriminis žygis pėsčiomis „Marija, vesk mus šventumo keliu“

2010 m. rugpjūčio 12-15 d. Vilkaviškio vyskupijos piligriminis žygis pėsčiomis iš Marijampolės  į Pivašiūnus „Marija, vesk mus šventumo keliu“. Skirtas Švč. M. Marijos ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidams. Dalyvių amžius nuo 14 m. Dalyvio auka 15 lt. REGISTRACIJA BŪTINA IKI LIEPOS 31 D. Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centre – Bendoriaus g. 3, Marijampolė. Tel. 8-343 92891, […]

Read More

XIV Lenkijos Jaunimo susitikimas prie Lednicos

2010 birželio 5 dieną 19 žmonių delegacija iš Vilkaviškio, Šiaulių, Panavėžio vyskupijų, vykome į Lenkijos jaunimo dienas, kurias organizuoja br. Jan W. Gura, OP.  Šiame katalikiško jaunimo susitikime dalyvavo delegacijos iš Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Portugalijos, Anglijos. Susitikimo tem „ Moteris – dovana ir paslaptis“. Renginyje dalyvavo apie 80 tūkstančių jaunimo.     Susitikimo programa

Read More

ĮVYKO TAIZE PILIGRIMŲ SUSITIKIMAS!!!

Vasario 26 – 27 dienomis Marijampolėje vyko piligrimų savaitgalis kurie dalyvavo Taize jaunimo susitikime Vilniuje ir Taize Europos jaunimo susitikime Pasitikėjimo piligrimystėje Poznanėje (Lenkija). Vyskupijos jaunimas į susitikimą su piligrimystės bičiuliais  atvyko iš Kybartų, Griškabūdžio, Panemunės, Lazdijų, Marijampolės, Liubavo, Sasnavos, Kalvarijos parapijų. Susitikimas  prasidėjo apmąstymu apie gavėnia ir pasninko prasmę,  kurį  pravedė Lazdijų parapijos klebonas […]

Read More