Close

2012-10-03

Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla „Vince…“ (2012 08 03)

Liepos 24–31 dienomis Nemunaityje (Alytaus r.) vyko jubiliejinė, dešimtoji, vyskupijos Jaunimo bei Parapijinės katechezės centrų organizuojama Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, giedotojų bei adoruotojų stovykla „Vince“. Švenčiant palaimintojo Jurgio Matulaičio metus, šių metų stovykla ir buvo skirta gilesniam palaimintojo gyvenimo, mokymo bei dvasingumo pažinimui. Stovykla buvo pradėta Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo Vilkaviškio vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, stovyklautojams linkėdamas gražaus bendravimo tarpusavyje ir su Dievu.

Po kasdienės ryto maldos ir valstybinės vėliavos pakėlimo stovyklautojai turėjo pareigą užsiregistruoti į po pietų vysiančius būrelius, kurių pasirinkimas išties buvo labai gausus ir įvairiapusis: liturgika, bendravimo psichologija, italų kalba, žodžio želmenys, tapyba, mini zoo, žvakių gamyba, giedojimas, gyvūnijos pasaulyje, vaistažolių pažinimo, Biblijos pažinimo, pažink save, draugystės juostelės, dekoravimas, reklamos pasaulyje, mazgų grožis ir nauda, skaityk tarp eilučių, plaušinių gamyba, audiovizija, sportas, šokiai, šiaudelių puošimas, kas ką valdo?, tinklinis, vitražai, vėlimas iš vilnos, kino menas, pirmoji med. pagalba, karpiniai bei kasyčių pynimas.

Užsiregistravę į veiklos būrelius, visi dalyvaudavo dienos pristatymo programoje, kuri padėdavo suprasti į kokią konkrečią temą tą dieną bus gilinamasi. Buvo pasirinktos pal. Jurgio Matulaičio išsakytos ar užrašytos temos – mintys: susipažinimas su palaimintojo Jurgio Matulaičio biografija, „blogį nugalėk gerumu“, „dėl tiesos esu pasiruošęs guldyti galvą“, „kad neieškotume vien tik savęs, bet Jėzaus Kristaus“, „kur vienybė, ten galybė“, malda, „Bažnyčia – mano karščiausia numylėtinė“, „šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų kelią“.

Pristatytas temas padėdavo labiau suvokti betarpiškai vykstanti katechezė, kurioje labai svarbu išsiaiškinti stovyklautojų patirtį, pateikti atitinkamą mokymą bei gautą žinią „užantspauduoti“ praktine veikla. Kasdienės katechezės buvo proga formuoti, mokyti, drąsinti, liudyti bei pažinti.

Kiekvienos dienos centras – Eucharistijos šventimas Nemunaičio parapijos bažnyčioje. Šventimas pripildytas visų bendro giedojimo, iškilmingos asistos bei aktyvaus įsijungimo į liturgiją, padėjo suvokti šios Kristaus dovanos nepamainomą svarbą ir reikšmę kiekvieno kataliko gyvenime.

Visada labai laukiama ir ilgam įsimintina stovyklos dienos dalis – vakaro programa, kuri turėjo ir susipažinimo, ir pasilinksminimo ir susikaupimo prieskonį. Tai ypatingas laikas, kai stovyklautojai galėjo parodyti savo kūrybingumą, išmanumą bei gebėjimą veikti čia ir dabar. Vakaro programose dažniausiai buvo veikiama šeimomis (grupės sudarytos iš 8 – 11 asmenų), kurių stovykloje buvo net aštuonios. Kiekviena iš jų turėjo savo pavadinimą, kuris visą stovyklos laiką buvo kaip tapatybės kortelė. Tai: Kristaus armija, laiko ženklai, sužadėtinė, mokiniai, mažutėliai, misionieriai, lūgininkai ir Dievo rankos.

Ypatingai įsimintinos akimirkos iš kelionės į Marijampolės Baziliką, kur prie palaimintojo relikvijų buvo švenčiama Eucharistija, vėliau susipažįstama su Matulaičiui skirtu muziejumi, Marijampolės miestu bei Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinio centro vienijamais centrais bei maldos atokvėpiu Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje.

Daugeliui stovyklautojų ilgam širdyje pasiliks Švč. Sakramento adoracija drauge švenčiant Susitaikinimo pamaldas, kurių metų tiek stovyklautojai, tiek stovyklos vadovai, priėmė šią labai brangią Dievo gailestingumo dovaną, asmeniškai atlikdami išpažintį.

Neišdildomą įspūdį paliko ir naktinė Švč. Sakramento adoracija, kuomet visiškoje tyloje galėjome žvelgti savo Mokytojui į akis.

Stovykla buvo skirta 12 – 16 metų stovyklautojams, kurių 87 susirinko iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos parapijų.

Stovykla buvo užbaigta atsisveikinimu, kurio metu stovyklos vadovai visiems dovanojo prasmingų dainų pynę, ją išpildydami balsu ir pantomima. Stovykloje darbavosi aštuoniolika vadovų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų ir studijuojančių bei dirbančių įvairiose profesinėse srityse. Svarbu paminėti, kad stovyklos vadovai ruošiasi stovyklai visus metus, dalyvaudami keliuose seminaruose bei dirbdami atskirose darbo grupėse.

Stovyklos dėka daugeliui palaimintasis Jurgis Matulaitis tapo artimesnis, paprastesnis ir aktualesnis šiam laikmečiui.

Stovyklos vyr. vadovas kun. Rytis Baltrušaitis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *