Close

Metodinė medžiaga ir ne tik

Šiame skyriuje rasite informaciją – dokumentus, nuorodas į kitus tinklapius – skirtą jaunimo lyderiams ir vadovams: metodinius ir informacinius leidinius apie jaunimo įtraukimą į veiklas, evangelizaciją, stovyklų organizavimą, žaidimus…

Bažnytiniai dokumentai:

Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dokumentai

Katekizmas

Visuotinės Bažnyčios dokumentai

Popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos Lietuvoje

Lietuvos vyskupų raštai

Vilkaviškio-vyskupijos-asmens-duomenu-apsaugos-ir-tvarkymo-taisyklės

Bioetika:

Metodinė medžiaga bioetikos klausimais

Evangelizaciniai kursai:

Alfa kurso studijų medžiaga

Giesmės:

Giesmės.lt

Vaikiškos giesmelės

Giesmynas

Gyvieji akmenys. Psalmių įrašai 1

Gyvieji akmenys. Šlovinimo giesmės II-III

Gyvieji akmenys. Mišių giesmės

Katechetikos centrų lobynas:

Kauno arkivyskupijos katechetikos centro skyrelis

Šiaulių vyskupijos katechetikos centro skyrelis

Panevėžio vyskupijos katechetikos centro skyrelis

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro skyrelis

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro skyrelis

Lietuvos katechetikos centro skyrelis

Karjera:

Karjeros ugdymo metodinė medžiaga

Socialinės kompetencijos ugdymo ir motyvavimo darbui programa

Medijos ir vaikai: pažintis su medijų raštingumu

Nuo mažų dienų vaikai gauna daugybę informacijos iš televizijos programų, kompiuterinių žaidimų, muzikinių klipų, reklamų. Medijos gali ugdyti, gali būti pramogų šaltinis, tačiau jos gali padaryti ir neigiamą įtaką.

Suaugusieji turėtų užtikrinti, kad vaikai galėtų tinkamai susipažinti su įvairiomis masinės komunikacijos priemonėmis, padėti išmokti naudotis jomis. Kita vertus, suaugusiųjų – tėvų, mokytojų – pareiga apsaugoti vaikus nuo netinkamo medijų pranešimų turinio ir poveikio. Vien todėl, kad vaikai gali naudotis įvairiomis technologijomis, nereiškia, kad jie automatiškai išmoksta analizuoti turinį kritiškai ir vertinti žinias, kurias gauna. Jiems reikia įgūdžių, kad galėtų kelti klausimus apie tai, ką jie žiūri, mato, skaito, klausosi. Šie įgūdžiai padeda suformuoti gebėjimą kritiškai vertinti medijų pranešimus ir veiksmingai naudotis medijomis saviraiškai, komunikacijai.

Pristatome projekto „Medijos ir vaikai: pažintis su medijų raštingumu“ laidas, kurios padės pradinų klasių vaikus supažindinti su medijų ir informacinio raštingumo pagrindais, skatinti vaikų kūrybiškumą, kartu su jais kuriant medijų produktus.

Projektą „Medijos ir vaikai: pažintis su medijų raštingumu“ vykdo, Literatūros informacijos ir edukacijos centras.

Video: Medijų raštingumas

Prevencija:

Metodinė medžiaga apie patyčių prevenciją

Sniego_gniuztes_GIDAS_VADOVUI

Sniego_gniuztes_GIDAS_VADOVUI_papildymas_apie_vadovavima

Stovyklų organizatoriams:

Darbo su jaunimo grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje

Teisės aktų reglamentuojančių stovyklų ir neformaliojo ugdymo renginių organizavimą tvarka

Praktiniai patarimai gamtinių stovyklų organizatoriams

Žaidimai:

Daug įvairių skautiškų (ir ne tik) žaidimų

Grįžtamojo ryšio žaidimai

Kompetencijas ugdantys žaidimai

Lietuviški žaidimai

Kitos nuorodos į metodikų bibliotekėles:

Ugdymo plėtotės centro metodinės medžiagos skyrelis

Kita:
Aš-stovėjau-prie-dangaus-ir-pragaro-vartų