Close

2024-03-25

Gavėnios rekolekcijos „Kryžiaus keliu link Velykų“

Kovo 22-23 dienomis, Marijampolėje į gavėnios rekolekcijas iš visos Vilkaviškio vyskupijos parapijų (ir ne tik) susirinkęs jaunimas kartu meldėsi, giedojo, adoravo, šventė šventąsias Mišias; kūrė, gamino verbas, bendravo, žaidė, apmąstė Kryžiaus kelią, meldėsi rožinio maldą eidami procesijoje.

Rekolekcijos skirtos apmąstyti Kristaus kančią ir pasiruošti šv. Velykų šventei prasidėjo penktadienio vakarą įdomiais ir visus įtraukiančiais susipažinimo žaidimais. Susipažinę ir pabendravę, pasistiprinę skania vakariene jaunuoliai visi kartu keliavo piligriminėje procesijoje palei Šešupę Marijos miesto – Marijampolės gatvėmis, melsdamiesi rožinio maldą, apmąstydami kančios slėpinius, nešdami kryžių ir fakelus. Šventosios Šeimos sesutė Marija, kuri buvo visų rekolekcijų vadovė, paruošė gilius ir prasmingus Kristaus kančios apmąstymus. Jie skatino susikaupti ir mąstyti apie Jėzaus iš meilės mums išgyventą Kristaus kančią – mus atpirkusią ir išgelbėjusią. Vaikai ir jaunuoliai aktyviai įsijungė ir kaip vėliau liudijo, džiaugėsi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios apmąstymais.

 Gryžę iš šios maldingos kelionės jaunuoliai galėjo angelauti – t. y. darė gerus darbus vieni kitiems ir ruošėsi poilsiui.

Kovo 23 d., šeštadienis, antroji ir pagrindinė rekolekcijų diena prasidėjo ryto malda koplyčioje, kartu su tabernakulyje gyvenančiu ir visų mūsų nuolatos laukiančiu, mus labai mylinčiu Jėzumi, kuris ir buvo šių rekolekcijų centras. Kartu meldėmės visos Dievo vaikų šeimos – Bažnyčios, liturginių valandų rytmetinę maldą, šlovinome gerąjį, mus mylintį Dievą Tėvą psalmių žodžiais, apmąstėme Šv. Rašto eilutes.

Atsigaivinus ir sustiprėjus dvasiškai, visi kartu patraukėme žemyn, kur po trumpos maldos padėkoję Dievui už Jo dovanojamas gėrybes, susėdome valgyti skanių pusryčių, dalindamiesi vieni su kitais mintimis ir dėmesiu. Po pusryčių sekė trumpa pertraukėlė, po kurios sesė Marija visus pakvietė, pas Jėzų į koplyčią, kurioje kartu apmąstėme Kristaus kryžiaus kelią, prie kiekvienos stoties sustodami ir pagalvodami apie savo ir Jėzaus buvimą kartu įvairiose, kartais sunkiose mūsų gyvenimo situacijose ir aplinkybėse. Kryžiaus kelio stočių apmąstymai buvo unikalūs, gilūs, prasmingi, skatino susitelkti ir kartu išgyvenant savo ir Kristaus kryžiaus ir kančios patirtis, atiduoti jas Jėzui, kad perkeistų mūsų išgyvenimus į meilę, ramybę, džiaugsmą, malones ir palaiminimus.

Po Kryžiaus kelio prasidėjo labai gavėniškas, įdomus ir įtraukiantis verbų gaminimo užsiėmimas. Visi vaikai iš surinktų Dievo, gamtos ir pavasario sukurtų nuostabių augalų ir augalėlių kūrė savo unikalias verbas. Aktyviai dalyvavo visi su džiaugsmu įsitraukdami į šią nuostabią kūrybą. Dalis verbų paaukota Caritui. Padirbėjus ir sukūrus autentiškas verbas, vaikai ir jaunuoliai klausėsi Lino liudijimo apie gyvybiškai svarbią išpažinties reikšmę mūsų gyvenime. Tada gavę sąžinės sąskaitas kiekvienas asmeniškai ruošėsi susitikimui su gyvuoju Dievu, mūsų Gelbėtoju Jėzumi išpažinties sakramente.

Laukdami šios Gailestingumo šventės pavalgėme skanius pietus po kurių turėjome laiko angelavimui ir poilsiui. Tada šventėme, būdami kartu su Jėzumi, amžinai gyvu Švenčiausiame Sakramente, giedodami Jam, šlovindami, dėkodami, garbindami, atsiprašydami. Visi norintys turėjo galimybę patirti Dievo meilę eidami išpažinties sakramento, kurio klausė du jaunimui visada pasirengę padėti ir išklausyti kunigai – VVJC vadovas kunigas Vytautas Mazirskas ir kunigas Deividas Baumila. Kas norėjo turėjo galimybę dvasiniam pokalbiu su rekolekcijų vedėja sesute Marija.

Susitaikę su Jėzumi, dvasiškai atgimę, širdis ir sielas, mintis į Dievą kreipėme šventųjų Mišių aukoje, kurioje visi aktyviai dalyvavome Kristaus kančios istorijoje, kartu ją skaitydami, apmąstydami ir išgyvendami. Priėmę į savo širdis Eucharistijoje visada esantį gyvąjį Dievą, mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų su meile, džiaugsmu ir ramybe širdyse susirinkome į rekolekcijų aptarimą, kuriame dalinomės savo išgyvenimais, patirtimis, pasiūlymais. Po aptarimo džiaugėmės savo angelų dovanomis ir ėjome tvarkytis jaukių kambarių, kuriuose gyvenome šių nuostabių, širdis keitusių rekolekcijų metu.

Tada valgėme skanią ir sočią vakarienę, po kurios su džiaugsmu ir ramybe širdyse skirstėmės ir keliavome į namučius, pas mūsų laukiančius šeimos narius ir artimuosius.

Labai dėkoju nuostabiai rekolekcijas pravedusiai, Šv. Šeimos vienuolijos sesei Marijai, įkvėptai mylinčios Dievo Dvasios.

Dėkoju išpažinčių klausiusiems ir mus prie Dievo artyn vedusiems kunigams VVJC vadovui kunigui Vytautui Mazirskui ir kunigui Deividui Baumilai. Dėkoju VVJC Dievui ir jaunimui dirbantiems ir tarnaujantiems. Dėkoju Rūtai už giesmes ir darbą su jaunimu ir vaikais vedant juos prie Dievo, už džiaugsmą ir tarnystę.  Ypatingai dėkoju Aurimui, kuris visada savo gera nuotaika ir pagalba padėjo jaunuoliams artėti prie Jėzaus ir kartu išgyventi prasmingą gavėnios laiką. Labai dėkoju savanoriams Austėjai, Emiliui, Godai, Joanai, Austėjai kurie kūrybingai su džiaugsmu parengė žaidimus, svetingai priėmė atvykusius ir kūrybingai pažadino dalyvius.

     
     
     
     
     

Dalyvis Linas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *